Utviklingsprogram salg og service 2018-02-21T15:49:33+00:00

UTVIKLINGSPROGRAM SALG OG SERVICE

Vårt program har som mål å skape vinnerkultur og varige ønskede endringer! Alle prosesser i en virksomhet bør ha det samme overordnede målet; økt lønnsomhet gjennom å øke kundenes tilfredshet. Hovedmålet med Salgstingets utviklingsprogram i salg og service er å skape varige endringer hvor alle parter i virksomheten drar i samme retning, med kunden i fokus.

KONTAKT OSS

Vi hjelper dere å få alle ansatte til å dra i samame retning, med kunden i fokus.

 

KORT FORTALT OM PROGRAMMET

  • Fokus på å skape endringsvilje

  • Hvordan skape og opprettholde engasjement på arbeidsplassen?

  • Forankring av utviklingsprogrammet hos lederne

  • Styrke egenmotivasjon hos både ansatte og ledere

  • Bidra til å skape en lærende organisasjon gjennom langsiktig oppfølging og rett fokus

OM UTVIKLINGSPROGRAM SALG OG SERVICE

En vellykket endringsprosess krever hjelpeverktøy for å sikre at fokuset på forbedringer varer lenge nok til at det oppstår varige adferdsendringer i organisasjonen. Gode kurs og inspirerende samlinger er ikke nok. Salgstingets konsulenter har i årevis jobbet med større og mindre snuoperasjoner/adferdsendringer i roller som psykoterapeuter, instruktører og ledere, og vi kan vise til svært gode resultater hos våre kunder. Salgstinget har i tillegg et stort nettverk av andre dyktige frittstående konsulenter som vi engasjerer ved behov.

De 4 fasene i utviklingsprogrammet

1. Analyse-forprosjekt:

Vi tilegner oss bedriftens terminologier, etablerer prosjekt- og styringsgruppe, utarbeider krystallklare mål for programmet, gjennomføringsplaner og gjør nødvendige tilpasningsanalyser.

2. Intervju fase:

Vi intervjuer alle involverte i prosjektet. Dette gjør vi for å danne oss et bilde av nåsituasjonen. Vår erfaring viser at endring først kan skje når vi erkjenner den nåværende tilstand. Først når vi kjenner til utfordringene kan vi gå videre til neste fase.

3. Strategi og fremdriftsplan:

Innsamlet data fra intervjufasen og de definerte målet med programmet er grunnlaget for utarbeidelse av strategi- og handlingsplan med ulike tiltak som må integreres for å skape endring.

4. Utførende fase – en ny start!

Her setter vi de ulike tiltakene ut i livet. Vi jobber tett opp mot både ledere og ansatte for å sikre oss at alle gjør det de skal, og at alle parter drar i samme retning mot målet. Vi benytter oss av ulike teknikker innenfor terapi og coaching når vi jobber med hver enkelt og vi kurser de ansatte i ulike fagområder ved bruk av både teori og praktiske øvelser.


Salgstinget utfører alle oppdrag hos kunden, enten i deres lokaler eller på andre  bestemmelsessteder.  Ofte vil det være en kombinasjon hvor store fellessamlinger med mange mennesker krever kurs & konferansehotell, mens når «hands on» coachingen skal utføres reiser vi ut på de forskjellige avdelingene.  Omfanget og varigheten av programmet avgjøres ut i fra deres behov og ønsker.

  • Har du spørsmål rundt tjensten? Ring oss: 900 73 900

KONTAKT OSS

«Vårt salg har løftet seg med 30% siden vi engasjerte Salgstinget.»

Victor Lund, daglig leder, Tryg forsikring, avd. Molde

«Salgstinget har hjulpet til med å sette gode arbeidsvaner og rutiner i system. Dette har gitt svært gode resultater!»

Erns Borge, adm.dir, Invento finansrådgivning

«Resultatet er mange flere solgte biler, fornøyde selgere og fornøyd ledelse.»

Knut Karlsen, salg- og markedsdirektør, Toyota

«Svært vellykket! Våre kundeansvarlig og servicesjefer fikk oppleve hvor gode resultater programmet gir. Dette har gitt oss økt omsetning av ettermarkedstjenester.»

Andreas Ulvær, Customer Offer Manager, Bertil O. Steen

«Programmet har gitt oss både kortsiktige resultater, men enda viktigere, den har bidratt til å etablere en kultur for proaktivitet!»

Morten Dahle, salgsdirektør, Bavaria

Kjære kunde, vi er her for deg!

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.

KONTAKT OSS