PSYKOTERAPI

Vi tror at ønsket og etterlengtet forandring skjer der vi i større grad våger å være den vi er, og i mindre grad forsøker å bli den vi tror at andre vil vi skal være! Vår oppgave er å hjelpe deg til å få ny innsikt og økt bevissthet om deg selv.

Løs opp i tankekaos og fastlåste mønstre, slik at du kan oppnå bedre balanse i livet – både privat og på jobb.

KORT FORTALT OM PSYKOTERAPI

  • Kartlegging av dine ressurser

  • Dine følelser

  • Hva er dine kognitive mønstre?

  • Kroppslige reaksjoner og behov

  • Dine styrker

  • Din sårbarhet

  • Kartlegge hva som hindrer deg i å leve det livet du ønsker

OM PSYKOTERAPI

Jens Hartvik er utdannet gestaltterapeut ved Norges Gestalt Institutt (NGI) i Oslo, og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF). Gestaltmetode er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, veiledning og organisasjonsutvikling.

Terapien har i grove trekk to funksjoner:

STØTTE – Terapien skal gi klienten støtte i den spesifikke situasjonen vedkommende står i.

I den støttende fasen har vi fokus på klienten og det vedkommende står i av utfordringer. Vi støtter personen igjennom å lytte, se personen som et medmenneske og vi stiller åpne spørsmål for å øke oppmerksomheten på hva som gjør situasjonen så utfordrende.

UTFORDRE – Terapien har også som formål å utfordre klienten. Utfordre i forhold til hvordan man tenker om seg selv og andre. Utfordre til å gjøre nye valg, osv.

I denne fasen har vi fokus på hvordan klienten kan komme videre, eller komme ut av den vanskelige situasjonen vedkommende er i. Vi ser ofte at det kan være vanskelig å bryte med gamle tankemønster og vaner. Derfor er det viktig å ha litt tidsperspektiv på arbeidet med endring. For å bryte et mønster eller en lite hensiktsmessig vane må vi ofte bryte ut av vår egen komfortsone. Dette kan være skummelt, men helt nødvendig om endring skal skje. Gjennom å støtte og utfordre klienten kan endring skje. Terapi har god effekt på de som ønsker endring! Blir man «sendt» halvhjertet i terapi, må vi først jobbe med motivasjonen for endring!

Du trenger ikke å ha store problemer og utfordringer for å gå i terapi. Det kan være nok at du ønsker å bevege deg fra en tilstand som er bra til en tilstand som er utmerket! Det kan være du ønsker å komme deg videre karrieremessig, men sliter med å tro på deg selv. Det kan være du har uforløste følelser fra fortiden som hindrer deg i å leve optimalt. Terapi kan være nyttig i svært mange sammenhenger. Det handler om å utvikle seg selv. I gestaltterapi er vi ikke så opptatt av å finne ut hvorfor, i stedet tar vi i langt større grad utgangspunkt i hvordan en klient opplever tilværelsen i nåtid, og vil ha dette som utgangspunkt i det terapeutiske arbeidet. I terapi fokuserer vi altså mer på nå og hvordan, og i mindre grad på den gang og hvorfor. Gjennom samtale og andre metoder øver du deg på å bli fullt oppmerksom på hva du gjør og hvordan du gjør det. Gjennom hyppig bruk av eksperimenter i terapirommet får du ny innsikt og økt bevissthet om deg selv.

Salgstinget har kontor på Jessheim hvor terapitimer kan gjennomføres. Terapi kan også foregå på annet bestemmelsessted.

  • Har du spørsmål rundt tjensten? Ring oss: 900 73 900