Toyota Norge

2018-03-12T15:52:46+01:00

"Salgstinget har gjennomført svært mange treningsrunder for våre selgere på området proaktivitet på telefonen. Treningen har vært gjort både på ettermarkedsselgere som selger inn servicer og for selgere i forbindelse med lansering av nye bilmodeller. Salgstinget har en grunnleggende annerledes tilnærming til bruk av telefon som verktøy i salgsprosessen, nettopp ved å ta tak [...]

Normark Norway

2018-03-06T09:09:48+01:00

"Vi har benyttet Salgstinget til trening av våre inneselgere, og har gjennom en god kombinasjon av teori og praksis oppnådd meget gode resultater. Salgstingets måte å forenkle til tider krevende samtaler har vært tilfredsstillende, og jeg kan anbefale Salgstinget til de bedrifter som har behov for en motiverende ressurs med bakkekontakt."

Lady persienneindustri

2018-02-26T12:11:49+01:00

Referanse fra Lady Persienneindustri AS Jeg ønsker med dette å gi en skikkelig stor takk, og ikke minst en fortjent tilbakemelding på tjeneste levert og som fortsatt er i leveranse (2018). Bakteppet for å kontakte Salgstinget var en situasjon hvor selskapet slet med inntektene, samt hadde en generelt for lav produktivitet. Utfordringene var mange, [...]

Bavaria

2018-02-26T12:17:32+01:00

«Gjennomføringen av selgertrening har vært meget bra. Innhold og fremførelse ble tilpasset vår organisasjon og den enkelte selgers behov på en elegant måte. Det har vært et kontinuerlig fokus på å løfte organisasjonen i samarbeid med ledelsen, noe som sikrer en bærekraftig utvikling av bedriften. Selgertreningen har uten tvil hatt direkte innvirkning på våre resultater. [...]

Idium

2018-02-07T14:04:21+01:00

«Har benyttet Morten som mentor for meg selv og mine ledere snart 1 år. I denne perioden har han bidratt med tryggere ledere, kloke løsninger på operative og taktiske utfordringer, samt bidratt med å utvikle en ny funksjon vi hadde behov for. Han har en genuin interesse for oss som kunde, og blander folkelighet [...]

Tamek

2018-02-02T10:56:15+01:00

«Jens-Hartvik er veldig god på å skape entusiasme og pågangsmot. Han skaper stort engasjement og entusiasme i forkant av hver oppgave og er en positiv pådriver som snakker et enkelt og tydelig språk til all type publikum. Jeg kan absolutt anbefale Salgstinget til andre ledergrupper.» Marcus EK, daglig leder, TaMek Tags: Mentorprogram, [...]

Gå til toppen