NETTBASERT SALGSSKOLE

Dette er en nettbasert salgsskole for bedrifter som ønsker å øke salgskompetansen for sine ansatte, uten å ta de ansatte ut av produksjon. Denne salgsskolen er nettbasert, noe som gir stor fleksibilitet i en hektisk hverdag. Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av selvstudium, personlig veiledning og felles samlinger på Teams.

KORT FORTALT OM NETTBASERT SALGSSKOLE

 • Ett års tilgang til komplett nettkurs «Fra Bra til BEST i salg»

 • Ringinnbundet arbeidshefte

 • 4 skreddersydde samlinger på TEAMS

 • Hjemmelekser mellom hver samling

 • Personlig veiledning

 • Lederveiledning

 • Tilgang til nettkurset «Hvordan bli ekstrem produktiv»

 • Diplom/kursbevis etter fullført kurs

OM NETTBASERT SALGSSKOLE

Dette er en samlingsbasert salgsskole som skreddersys kundens behov. Gjennom dialog/møter med leder og utvalgte deltakere vil grunnlaget for utførelse legges.

I denne skreddersydde salgsskolen vil alle deltakerne får ett års tilgang til nettkurset «Fra Bra til BEST i salg» – som er et selvstudium. Hver deltaker får også tilsendt et ringinnbundet arbeidshefte tilhørende kurset. I tillegg til selvstudium, vil deltakerne bli fulgt opp gjennom 4 stk. felles nettbaserte samlinger på Teams. Hver samling tar for seg en modul i nettkurset. Kursdeltakere kan også gjennom hele kursperioden stille spørsmål relatert til kurset på epost til kursveileder. Lederen vil også få veiledning for hvordan man som team kan jobbe med kurset, hvordan hver enkelt kan følges opp, og tips til hvordan man bruker innholdet i kurset i sin hverdag som leder.

På samlingene vil vi gå igjennom følgende: 

 • Forskjellig og aktuelle temaer pr gang
 • Gruppe/diskusjonsoppgaver som involverer deltakerne
 • Erfaringsutveksling som sikrer at suksessfaktorer og utfordringer deles.
 • Gjennomgang av hjemmelekser for å sikre gjennomføring
 • Spørsmål og svar

Nettkurset «Fra Bra til BEST i salg:

 • Modul 1 – Bli din egen mentaltrener
 • Modul 2 – Hvordan få en jevn strøm av nye kunder
 • Modul 3 – Hvordan close flere salg
 • Modul 4 – Hvordan selge mer og oftere til kundene dine
 • Ringinnbundet arbeidshefte

Se hele kursoversikten her

 • Har du spørsmål rundt kurset? Ring oss: 900 73 900

Referanse salgstinget

«Jens Hartvik er flink til å engasjere gruppen, involvere selgerne og få de til å dele egne erfaringer.»

Frode Brunborg, Senior Key Account Manager, Jensen & Co

«Norges desidert råeste selgertrener! Ingen over, ingen ved siden av. Vi vet det for vi har prøvd mange!»

Magnus Wester, daglig leder, Safedrive

La deg inspirere!