Lederansvar i vinnerkulturer 2018-02-27T12:09:08+00:00

FOREDRAGET «Lederansvar i vinnerkulturer»

 

Det å skape en vinnerkultur handler i stor grad om gruppen som helhet, fremfor et ensidig fokus på enerne. I foredraget vil jeg snakke om hvordan lykkes sammen med et langsiktig perspektiv. Det å skape en bedriftskultur som bygger på det å få det beste ut av alle medarbeiderne, kombinert med en god samhandling, er i mine øyne svært viktig for å opprettholde en vinnerkultur.

 

~ Morten Algøy, folkelig bedriftsutvikler og foredragsholder, Salgstinget

 

KONTAKT OSS

KORT FORTALT OM FOREDRAGET

  • Hva kjennetegner bedrifter som lykkes langsiktig?

  • Hvorfor er vinnerkultur viktig?

  • Hvilket ansvar ligger hos lederen i forhold til bedriftskulturen?

  • Hvordan kan du som leder få frem det beste i folk?

OM FOREDRAGET

I foredraget vil jeg snakke om hva en solid kultur kan gjøre med resultatene i bedriften. Med en god kultur vil bedriften vinne kundene, vinne de ansatte og vinne markedsandeler og på denne måten oppnå gode resultater. Jeg vil trekke fram særtrekk og elementer som passer for et bredt utvalg av bedrifter. I foredraget vil jeg snakke om hvilken rolle lederne har i forhold til å bygge en solid kultur og hvordan de kan få med seg den enkelte medarbeider på laget. Foredraget holdes bedriftsinternt og tilpasses kundes behov og bransje. Foredraget treffer et bredt publikum og målet er å inspirere ledere til å gå foran som et godt eksempel, samt motivere de ansatte til å ta kollektivt ansvar. Foredraget er jordnært, kombinerer teori og praksis på en god måte, er lettfattelig og har som mål å skape motivasjon til å jobbe med vinnerkulturen.

OM FOREDRAGSHOLDEREN

Foredragsholder Morten Algøy

 

  • Kontakt oss: 900 73 900 | Epost: Send mail

     

Morten har 20 års arbeidserfaring som selger, leder, direktør og CEO for en av Nordens største mediebedrifter. I tillegg har han viet de senere årene innenfor Management for Hire, oppstart av bedrifter og det siste året bygget opp en nordisk organisasjon innenfor digitale byråtjenester. Mortens nøkkelkvalifikasjoner er ledelse, salg- og markedsstrategi og hvordan skape optimale team. Morten er selvlært, og har med seg en unik erfaringsbasert og praktisk kompetanse inn i problemstillinger. Han bringer ofte med seg en «folkelighet» inn i vanskelige prosesser, og evner å finne tydelige fellesnevnere som skal til for å få medarbeidere til å trekke i samme enden av tauet. Morten leies ut som leder eller ledertrener til selskaper som trenger en trygg, engasjert og effektiv leder som vet at prestasjoner handler om å få mennesker til å spille på lag.

KONTAKT OSS
PRINT UT PDF

«Morten utstråler positivitet og engasjement!»

Tony Larsen, Eniro

«Dette var et inspirerende foredrag!»

Ingmar H. Tveitt, Eniro

«Meget bra! Morten gir et bra bilde av grunnevner i et godt lederskap!»

Alexander Karlsson, salgssjef, Proff

FOTOGALLERI

KONTAKT OSS