«Dette var lærerikt og motiverende og ga en merkbar effekt på de ansatte.

Jens er veldig flink til å innhente informasjon på forhånd, for å så skreddersy kursing best mulig både ifht bransje og ned til den enkelte ansatte som var med i programmet. Jens gir og tydelig tilbakemelding på hva han opplever underveis og klarer å tilpasse seg og endre opplegget på kort varsel, sånn at effekten blir best mulig der hvor det er nødvendig.

Det er veldig sannsynlig at vi kommer til å benytte oss av Salgstingets tjenester også i fremtiden.»

Jan Roar Evensen, ettermarked Forus, Toyota Sørvest AS 

Tags: Ledertrening, utviklingsprogram, lederkurs