«Salgstinget har gjennomført svært mange treningsrunder for våre selgere på området proaktivitet på telefonen. Treningen har vært gjort både på ettermarkedsselgere som selger inn servicer og for selgere i forbindelse med lansering av nye bilmodeller. Salgstinget har en grunnleggende annerledes tilnærming til bruk av telefon som verktøy i salgsprosessen, nettopp ved å ta tak i rotårsaken til hvorfor mange ikke får proaktiv bruk av dette mediet til å fungere i en stor organisasjon. Salgstinget bruker derfor mye tid på «mental hygiene» og praktisk psykologi for å gi deltakerne mot til å takle telefonsituasjonen, og et eventuelt negativt svar fra kunden. Dette viste seg å være en meget god tilnærming, og ga selgerne stor grad av selvtillit og evne til å effektivt jobbe seg igjennom porteføljen sin, og en overraskende god hit rate på booking av hhv prøvekjøring/takst og servicer.»

Henrik Bakken, Opplæringssjef, Toyota Norge AS

Tags: selgertrening, salgskurs, telefonsalgskurs, utviklingsprogram, møtebooking, hele landet/Norge, Bilsalg, bilverksted, kunderådgivere, ettermarked, bilselgere, Toyota, Lexus, proaktivitet