«Salgstinget har stort engasjement og vilje til at vi skal lykkes. For min del har mentorprogrammet ført til at de proaktive samtalene går lettere, og jeg føler meg tryggere i selgerrollen. Jeg har solgt mer og fått flere leads og oppfølginger som følge av mentorprogrammet.»

Willy Rygh, salgssjef, Toyota Haugesund AS

Tags: Mentorprogram, BTB, bilsalg, bil, varebilsalg, salgsjef, ledelse, Haugesund, Toyota