«Mentorprogrammet har vært over all forventning og veldig positivt. Det har vært perfekt varighet på samtalene, enkel, greit, målrettet og strukturert, og jeg har fått masse gode råd. Jeg har med noen få unntak, klart mine mål fra dag én. Jeg har fått mange gode innspill og Jens Hartvik har alltid et svar på mine spørsmål. Jeg vil anbefale dette til andre selgere, da jeg vet at dette virker og at Jens Hartvik vet hvordan man kan bli bedre i salg.»

Karl Andre Madsen, selger, Toyota Bilia

«Mentorsamtalene har gitt meg økt forståelse, gode tips og flere metoder å bruke i salgsprosessen. Jeg har blitt mer bevisst på hva jeg er god på og hvilke områder jeg bør forbedre. Jeg synes dette har vært veldig effektivt og konstruktivt. Jens Hartvik er flink til å ta tak i detaljer og tydeliggjøre rett og galt. Jens Hartvik har mye erfaring og mange fornuftige tips, og han har hjulpet meg å bli mer bevisst på meg selv. Det er vanskelig å utvikle seg uten ærlige og tydeligere tilbakemeldinger, men det får man av Jens Hartvik.»

Peder Thorstensen, bilselger Tønsberg, Toyota Bilia AS

Tags: Mentorprogram, coaching, BTB, BTC, bil, bilsalg, bilforretning, bilselger, varebilsalg, Toyota, Vestfold, Horten,