«Foredraget Fra Bra til BEST er et bra foredrag med enkle grep for å gjøre arbeidsdagen mer spennende og givende!»

Rigmor Lindaas, konsulent innkjøp og logistikk, Sykehuspartner

«Dette var inspirerende, med gode råd og konkrete forslag til forbedring og fokus på det positive.»

Mona Leitås, Sykehuspartner

«Et morsomt foredrag som er både tankevekkende og inspirerende!»

Maria Hansen, konsulent, Sykehuspartner

Tags: Foredraget fra bra til BEST, sykehus, offentlig etat, helse sør-øst, sykehusdrift