«Vi har satt omsetningsrekorder to siste måneder. Dette kan ha med Salgstinget å gjøre, det kan ha med mer effektive rutiner å gjøre og det kan ha med andre ting å gjøre. Det er vanskelig å si hva som følger hva, men jeg tror at ett positivt fokus og at man arbeider foroverlent i ett marked gir fokus og mindre sykefravær. Mindre sykefravær gir mer hender i arbeid, noe som slår direkte ut på større produksjon.»

Geir Kyrre, ettermarkedsdirektør, RSA Bil

Tags: Selgertrening og kurs, utviklingsprogram, BTB, BTC, ettermarked, bilforretning, bildeler, bilverksted, hele landet