«Fra Bra til BEST er et veldig bra foredrag som traff vår hverdag midt i blinken. Stort engasjement, fri framførelse og tro på eget budskap. Bakgrunn som psykoterapeut gav også tyngde og legitimitet til innholdet. Det er mange tilbydere i markedet og vi har prøvd mange. Salgtinget traff spikeren mht til budskap og gjenkjennelse av holdning og den mentale biten av salgshverdagen. God research fra Jens om vår organisasjon gjorde at selgerne opplevde foredraget som svært aktuelt og gav våre selgere viktige verktøy for å styrke den viktige mentale biten i salget.»

Tino Rød, Key Account Manager Shipping, Relekta

Tags: Foredrag fra Bra til BEST, verktøy, verneklær, verneustyr, hele landet, Oslo