«Jens-Hartvik viste engasjement og har både humor og visdom. Salgstinget viste med sin kundevennlighet at de ønsket å innfri våre ønsker og behov. Ingen oppgaver viste seg å være for små og bestillingen ble tilpasset våre ressurser. Jeg har allerede anbefalt Salgstinget videre.»

Anne R Skaarer, Oslo kommune Barne- og familieetaten

Tags: Foredraget fra bra til BEST, teambuilding, teamutvikling, offentlig etat, barnevern og familie, Oslo