Mine forventninger er innfridd pluss moms…! Stort mer er det vel ikke å si om den saken. Gjennomføringen har vært helt i tråd med det jeg har sett for meg slike mentor/coach samtaler foregår. Konstruktive, spesifikke og humørfylte. OG til avtalt tid.

Utgangspunktet for å gå inn i ett sånt program var i første rekke å forebygge dropp i motivasjonen, dropp i lysten til å fornye meg, komme bakpå og inn i negative tankespiraler. Mentorprogrammet har lært meg andre måter å tenke på, andre måter å jobbe på som gir meg energi og økt trivsel i hverdagen. I tillegg har det gitt meg gode bonuser i form av økt salg med ny all time high månedssalg og en dramatisk økning i kundesamtaler med fokus på å få kunder inn i butikken.

Det beste med jobben du har gjort er den entusiasmen du bruker i formidlingen av budskapet du har. Samtidig har du en tilstedeværelse i samtalene som gir meg en følelse av at du er genuint interessert i det jeg holder på med og det jeg presterer. I tillegg har du gitt meg mange gode knagger å bruke når jeg skal sortere tankene mine. Noe som gjør livet enklere. Jeg mener ett slikt mentorprogram skulle vært gjennomført i de fleste bedrifter. Det skaper en bevissthet hos den enkelte som bidrar den rette veien for alle. Bevisstgjøring på tenkesett er en utfordring for de fleste, det defineres ofte som holdningsendring slik jeg ser det. Men hvordan du endrer holdning er det ikke mange som har svar på. Svaret ligger i ett mentorprogram.

Jeg anbefaler trygt til alle mine kolleger hvis det dukker opp muligheter for det. Men jeg har ingen visjon om å drive misjonering. Det får komme som en naturlig del av en samtale.

Mentorprogrammet har gitt meg unike muligheter til å bli en mye bedre selger men også en bedre kollega. Mentorprogrammet har gitt meg økt bevissthet rundt det å tenke riktig i forhold til prestasjoner.»

Ole Ingvar Asbøll, bilselger, Toyota Bilia

Tags: mentorprogram, bilselger, bil, salg BTC, BTB, Trondheim