Erfaring samreise og kundebesøk, Salgstinget ved Jens Hartvik Quanvik

Vi har samarbeidet med Salgstinget og Jens i en periode på 3 år nå. Innunder dette samarbeidet har vi også benyttet oss av Jens til samreise og kundebesøk med våre distriktssjefer «der det skjer» – i kundebesøket. Dette har vi gjort med ønske om å utvikle vårt salgsteam, finne hva de enkelte er gode på og hvilke forbedringspotensialer/utviklingsområder de har. Overordnet mål har vært å bli en enda bedre samarbeidspartner for våre kunder og følgelig kunne selge mer.

Selve tanken om samreise med Jens kunne nok være litt «skremmende» for enkelte i forkant av samreisen, men dette gikk raskt over når de først var i gang. Jens har en væremåte som avskrekker og ufarliggjør hele seansen og skaper raskt tillitt til den enkelte person.

GJENNOMFØRINGEN

I forkant av hver samreise, sparret Jens med meg for å få konkret input om hver enkelt selger. Underveis på samreise sparret Jens og selger i forkant av hvert kundemøte og satte konkrete mål for nettopp det møtet. I etterkant av hvert møte hadde de konstruktive evalueringer av hva de nettopp hadde vært igjennom, og Jens coachet på forbedringspotensialer.

Etter gjennomført samreise har Jens fulgt opp med en skriftlig tilbakemelding til hver selger om hvordan han opplevde disse dagene, med konkretisering på hva selger er god på samt hvilke forbedringspotensialer som er avdekket og hvordan selger skal jobbe for å oppnå disse.

Brief og oppsummering av de samme erfaringene ble gjort til meg som selgerleder både muntlig og skriftlig. Dette er gode verktøy å jobbe videre med for å følge opp den personlige utviklingen til hver selger. Selv om det nå er noen måneder siden siste samreise benyttes dette «verktøyet» fremdeles i det daglige arbeidet.

Å skape endring og utvikling innebærer å utfordre seg selv og få hver enkelt til å tørre å trå utenfor komfortsonen, ikke bare en gang – men hele tiden. Dette er Jens veldig dyktig å få mennesker til å gjøre!

Vi har kun gode erfaringer med konkrete og positive resultater basert på samarbeidet med Salgstinget og Jens, og kan trygt anbefale dette konseptet til andre.

Erik Bakke, salgs- og markedssjef, Normark Norway

Tags: Selgertrening og kurs, utviklingsprogram, grossister, jakt og fiske, villmarksutstyr, friluftsliv, Oslo, Norge, Sverige, sambesøk, kundebesøk