«Foredraget «fra Bra til BEST» traff veldig godt i forhold til de utfordringer vi har. Jobben Jens gjorde i forkant av foredraget ved å tilpasse det til våre problemstillinger gjør at dette skiller seg ut fra mange andre foredrag. Jens sin evne til å motivere forsamlingen ved å bruke seg selv og sine erfaringer er unik.»

Christian Helseth, Daglig leder, NAF forsikring

Tags: Foredrag Fra bra til BEST, selgertrening og kurs, salgskurs, forsikring, hele landet