«Jens Hartvik er inspirerende og faglig dyktig. Hans fremtoning og smittende humør drar med seg samtlige kursdeltakere og får samtlige til å bidra. Man forlater kurset med en ny iver til å bedre egen arbeidsmetodikk. Blandingen av gruppearbeid og kursing smeltes sammen på en god måte som gjør at egne tanker drøftes og trekkes inn i det videre arbeidet. Jens Hartvik anbefales på det sterkeste!»

Even Thorstensen, salgssjef, Mobile Ensjø AS 

«Mine forventninger ble overgått i stort monn! Vi i Fredrikstad har jo vært med på kurs for et par år siden så forventningene var høye, MEN: som sagt så overgikk Jens disse forventningene lett!!! Salgstinget er den perfekte leverandøren for deg som ønsker effektive, gode, enkle og resultatorienterte løsninger, for å øke salget og inntjeningen på en slik måte at du faktisk gjennomfører det du lærer. Stor variasjon i innhold, innlevelse, innfallsvinklinger og det å engasjere deltagerne på en uformell og «ufarlig» måte

Det mest nyttige var å få gode innspill til det å lede selgere ved bruk av enkle metoder. Ved å gjøre det enkelt så er det også mye større sjanse for at det man beslutter faktisk blir gjennomført.»

Tor M. Karlsen, daglig leder, Mobile Fredrikstad AS

«Flott og motiverende gjennomføring. Jens er veldig engasjert og bruker seg selv til å ufarliggjøre hele settingen. Jens har en fremtoning som får alle til å lytte og tenke. Alltid bra å få vekket det indre som man egentlig vet.»

Stian Waal Lindgren, daglig leder, Mobile Bø AS

«Jens har en solid, lett og ledig tone, men klar! Jeg likte godt at det ikke var for «seriøst» og firkantet. Det Jens formidler er enkelt og forståelig og han setter fingeren på de enkle ting som betyr mye. Mine forventninger ble innfridd i veldig stor grad.»

Tom Willy Andersen, salgssjef nybil, Mobile Jarlsberg AS

«Relevant kursinnhold til salgsledere som ble formidlet på en leken, humoristisk, engasjerende og dermed tankevekkende måte.»

Egil Brurås, salgssjef, Mobile Kokstad AS 

«Jens er en veldig engasjert og positiv foredragsholder med god kunnskap om faget salg. Jens sitt engasjement smittet over på oss og han fortalte ikke bare hva som burde gjøres, men han fremstilte det slik at vi skjønte poenget. Det mest nyttige for meg var å få tips til hvordan jeg kan følge opp selgerne på en bedre måte enn jeg gjorde før kurset.»

Christoffer Homb, daglig leder, Mobile Elverum AS

«Jens leverte meget godt. Han hadde forberedt deg godt, og presentasjonen var informativ og interessant. Det mest innholdsrike med kurset var at han inviterte til diskusjon og erfaringsutveksling.  Meget lærerikt å høre hans innspill og få reaksjoner og diskusjon rundt disse.

Det beste med gjennomføringen var at den var relevant for jobben vi gjør i det daglige, og det var også fornuftig oppdeling med informasjon, diskusjon og gruppearbeid.»

Egil Igland, salgssjef, Mobile Drotningsvik AS 

«Kurset med Jens fra Salgstinget gav meg god input – dette er ikke «just another speedy salesman». Jeg likte godt kombinasjonen av gruppearbeid og nyttige råd fra Jens. Gjennomføringen av kurset synes jeg var meget bra! Jeg kan anbefale dette til alle.»

Kim Holtzschwartz, salgssjef nytt og brukt, Mobile Follo AS

Tags: Mobile, bilforretning, daglig ledere, salgssjefer, hele Norge