Om foredraget Fra Bra til BEST: «Jeg opplevde foredraget som engasjerende og motiverende. Det ble pekt på mange viktige punkter for å etablere et positivt og utviklende arbeidsmiljø. Jeg hadde ikke så spesifikke forventninger, men jeg ble positivt overrasket over foredraget. Foreleseren var engasjert og brukte også personlige erfaringer som et pedagogisk virkemiddel. Jens-Hartvik presenterte et klart budskap og noen viktige punkter å reflektere rundt som f.eks. effekten av takknemlighet. Bra at det kommer noen utenfra med en alternativ synsvinkel og bidrar til å løfte perspektivet! Jeg vil ta med meg opplevelsen og formidle foredraget videre ved anledning.»

Karl-Johan Johansen, leder, Mental Helse Sør-Trønderlag

Om foredraget Fra Bra til BEST: «Jeg hadde høye forventninger i forkant, men gjennomføringen ble langt bedre enn jeg trodde! Det var veldig bra at Jens-Hartvik fortalte om egne livserfaringer og utfordringer han har hatt, noe som gjorde at folk skjønte at foredragsholder hadde forståelse for hvordan det er å slite. Hvordan Jens-Hartvik sitt engasjement smittet over på deltakerne og satte i gang en dialog på ble jeg svært imponert over. Foredraget inspirerte og engasjerte også de som i utgangspunktet var skeptiske. Fantastisk!»

Sandra Gundersen, fylkesstyremedlem, Mental Helse Sør-Trønderlag

Om foredraget Fra Bra til BEST: «Jeg ble positivt overrasket over Jens-Hartviks evne til å tilpasse seg vår målgruppe. Han gjorde god research i forkant og tok resultatet på alvor. Med en blanding av respekt, humor, stort engasjement og god retorikk fikk han oss alle til å lytte og delta. Bra!! Ellers likte jeg godt de visuelle eksemplene på hvordan vi kan løfte i flokk mot felles mål, og hvordan tilhørighet og omsorg kan gi uante krefter når det gjelder. Disse virkemidlene spilte på våre emosjoner (snufs) og er helt klart et effektivt verktøy for å sette i gang viktige tankeprosesser. Når gevinsten for arbeidet som utføres ikke er personlig lønn, er det ekstra viktig å finne andre faktorer som skaper engasjement. Alle frivillige organisasjoner og foreninger burde investere i en Jens-Hartvik Quanvik!»

Inger S. Aas, fylkessekretær, Mental Helse Sør-Trøndelag

Tags: Foredraget fra Bra til BEST, foreninger, medlemsorganisasjon, mental helse, hele landet, Trønderlag