«Foredraget Fra Bra til Best var meget inspirerende og nyttig for oss rådgivere i LillestrømBanken. Foredraget var veldig konkret og traff oss alle på en utmerket måte relatert til hverdagen»

Jo Sivert Martinsen, Leder Personmarked, Lillestrømbanken

«Foredraget var veldig engasjerende og nyttig. Jeg likte godt måten Jens Hartvik brukte mange konkrete eksempler, den praktiske tilnærmingen og bruk av humor. Jens Hartvik fremstår seriøs, tillitsvekkende med god faglig tyngde og mye engasjement.»

Atle Kardos Rognerud, teamleder personmarked, avd. Lillestrøm

Tags: Foredraget fra Bra til BEST, Finans, Eika-kjeden, Bank, investeringsrådgivere, Lillestrøm