«Vi brukte Salgstinget i forbindelse med vårt kick off. Salgstinget hadde på forhånd gjort seg godt kjent med vår bedrift, og forstått hva vi ønsket å oppnå med samlingen. Innholdet ble vinklet inn mot våre fokusområder, og kurset ble meget relevant for våre ledere. Foreleseren hadde stor faglig tyngde, og presentasjonen var direkte og engasjerende! Vi opplevde en umiddelbar effekt etter samlingen, og Salgstinget hjalp oss med å sette i gang nyttige prosesser som vi har jobbet videre med i ettertid.»

Gudmund Melberg, Daglig leder, Lille Persille

Tags: Foredraget fra Bra til BEST, café, cafeteria, catering, kafe, Oslo