Foredraget Fra Bra til BEST: «Landsbyen Næringshage benyttet Salgstinget til foredrag og salgstrening hos en av våre målbedrifter nylig, og angrer kun på at vi ikke har benyttet dem tidligere. Inspirerer selv trøtte og erfarne selgere, og fanger alles oppmerksomhet gjennom sin engasjerte, overbevisende og direkte væremåte, samt formidler hvordan de rette tingene gjøres riktig.»

Per Anthony Rognerud, Daglig leder, Landsbyen Næringshage AS

Tags: Foredraget fra Bra til BEST, selgertrening, salgskurs, kontor, offentlig, næringsutvikling, Dokka