«Meget bra! Innehållet är spot on – alltså det mentala. Vi var ju en gruppe människor med ganska olika arbetsoppgaver och då är det utmanande att hitta ett innehåll som passar hela gängen. Föredraget ”Fra bra till best” passar i princip alla som presterar och skapar högt engagemang. Jens är en morsom och charmerande type med humör. Eftersom detta inte är första gången jag bruker salgstinget så hade jag en hög förväntan, den infriades 5/5!

Du snakker om enkla ting, som alla kan relatera till, det gör hela föredraget. Istället för att bruke mye teori, som många konsulenter gör, så är detta för verkligenheten vilket gör det enkelt att inspireras av. Det mentala är ju fundamentet i allt vi gör som skapar resultater och prestationer. Genom att fokusera på det mentala, behandlar man rotorsaken och inte symptomer som är lätt att lägga fokus på.»

André Karama, leder direkte-salg, Landkreditt forsikring AS

Tags: Foredrag «Fra Bra til BEST», bank, forsikring, Oslo, hele landet, Norge, B2B, B2C