Referanse fra Lady Persienneindustri AS

Jeg ønsker med dette å gi en skikkelig stor takk, og ikke minst en fortjent tilbakemelding på tjeneste levert og som fortsatt er i leveranse (2018).

Bakteppet for å kontakte Salgstinget var en situasjon hvor selskapet slet med inntektene, samt hadde en generelt for lav produktivitet. Utfordringene var mange, og selv om vi var klar over problemstillingene trengte vi ekstern bistand for å få tilbake trykket i organisasjonen.

Tilnærmingen til oss som kunde, var nok i ettertid nøkkelen til at vi nå er i ferd med å bli den bedriften vi ønsker å være. Med stor grad av folkelighet og ikke minst evne til raskt å sette seg inn i problemstillingene, ble det enklere for meg som eier og daglig leder å få mine ansatte med på endringene som måtte gjøres.

Oppskriften vi har jobbet etter har vært tredelt:

  1. Økt proaktivitet og fokus på aktivitet i salg
  2. Fokus på kjernevirksomhet og bedre balanse mellom «tærende» og «nærende» ressurser.
  3. Økt gjennomføringsevne hos mellomlederne, og fokus på å ferdigstille pågående aktiviteter før vi igangsetter nye.

Resultatet av arbeidet er godt synlig i tallene, og vi har siste året økt produktiviteten og omsetningen blant selgerne med cirka 15 %. I tillegg har vi greid å hente ut cirka 2 millioner i reduserte kostnader, uten at dette har gått ut over kvaliteten mot våre kunder.

Jeg kan derfor på det sterkeste anbefale Salgstinget til de bedriftene som trenger å få ny kraft i salgsapparatet, samt en folkelig prosess for å effektivisere sin virksomhet.

Ole Petter Olaisen, eier, Lady Persienneindustri AS

Attest fra styreformann Geir Frode Gundersen

Som styreformann i Lady Persienneindustri AS, og som et samlet styre, tok vi kontakt med Salgstinget i august 2016 fordi vi så at salget for selskapet langt fra svarte til budsjettet og forventningene.  Det har vært og er en meget god fremgang for hver enkelt selger.

Konklusjonen er at arbeidet som Salgstinget har gjort mot selgerne har vært svært nyttig og gitt gode resultater. Dekningsbidraget har også blitt bedre, noe det også har vært fokusert på både fra Salgstinget og fra ledelsen i selskapet. Gjennomføring og leveranse fra Salgstinget har vært meget bra, med både humør og målsettinger som verktøy i det daglige arbeidet med selgerne.

Jens H. har en egen evne til å fange tilhørernes oppmerksomhet, både i plenum i foredrag og motivasjonssamlinger, og ved samtale med den enkelte. Morten A. har sin styrke i sin kompetanse som er opparbeidet som leder fra tidligere stillinger i større selskap, og som han bruker på en fornuftig og tilpasset måte inn i det oppdraget han sitter med. Hans erfaring med lederutvikling sammen med en total forståelse av bedriftens utfordringer er svært viktig for bedrifter i alle faser.

Mine forventninger til Salgstinget er absolutt innfridd, noe som bekreftes av at man har gått videre med Salgstinget, og nå bruker Morten A. som innleid daglig leder.

Jeg kan ubetinget anbefale Salgstinget til andre, og spesielt tenker jeg på at både Jens H. og Morten A. har den meget viktige evnen å tilpasse sitt budskap og gjøre sin oppgave mot bedriften de kommer i kontakt med, seriøst og samtidig humørfylt, uansett bransje og størrelse på bedriften.  Deres evne til lett å komme i kontakt med de ansatte og vinne deres tillit er også svært viktig for resultatoppnåelsen.

Geir Frode Gundersen, styreleder, Lady Persienneindustri AS

Tags: Salg BTB, BTC, solskjerming, interiør, Oslo, Akershus, Lillestrøm, Foredraget fra Bra til BEST, Selgertrening, ledertrening, kurs, management for hire, bedriftsutvikling, utviklingsprogram.