«Eit motivert team kom på jobb i dag lenge før tida! Vi sitt igjen med konkrete ting vi kan jobbe videre med og ein motivert gjeng som er klar til å bli enda betre. Det eg opplevde som mest positivt er at du var konkret i videre arbeid og gav oss oppgaver som vil forbedre oss. Du gjorde godt forarbeid som spissa dagen mot det vi trengte. Det var avgjerande for at dagen vart så god som den vart.»

May-Bente Blom, teamleder support, Kvalitetskontroll AS

Tags: Selgertrening og kurs, Byggebransjen, digitale verktøy, kundeservice, Bergen, Hordaland