«Har benyttet Morten som mentor for meg selv og mine ledere snart 1 år. I denne perioden har han bidratt med tryggere ledere, kloke løsninger på operative og taktiske utfordringer, samt bidratt med å utvikle en ny funksjon vi hadde behov for. Han har en genuin interesse for oss som kunde, og blander folkelighet og business på en måte som gjør at vi får mye igjen for pengene med god stemning på veien.»

Abtin Rahmanian, Salgsdirektør, Idium

«Personlig sparringspartner som finner frem til dine sterke sider og gjør de til dine verktøy for å utvikle dine forbedringsområder. Økt selvtillit, ny og anvendbar kunnskap , kombinert med at jeg har blitt tydeligere som leder har gitt meg en tryggere plattform som leder helt enkelt»

Marius Dahl, Salgssjef, Idium

Tags: Mentorprogram, ledertrening, lederkurs, kurs, Morten Algøy, salg BTB, mediebyrå, webproduksjon, medieformidling, hele landet