«Salgstinget har hjulpet meg og mitt team til alltid tro på og jobbe etter økt kunnskap, salg og egenverdi hver dag, uke eller måned å bli litt bedre. 10 % bedre hver uke er bedre enn å basere seg på kun å overleve. Du er en positiv og energifull coach, som finner frem det beste i hvert individ. Du har også hjulpet meg å hente frem de sidene jeg vil jobbe med og utvikle. Jeg vil gjerne jobbe med deg igjen i fremtiden!»

Anette Larsåsen, Salgsleder, Idium

Tags: Ledertrening og lederkurs, kurs, BTB, mediebyrå, webproduksjon, hjemmesider, medieformidling, hele landet