«Det er gledelig å melde tilbake at samtlige ansatte og samarbeidspartnere har kommet med svært gode tilbakemeldinger på gjennomføringen din. Flere mener, meg selv inkludert, at noe av det beste med ditt opplegg var fravær av halleluja stemning. Høyt faglig innhold, engasjert og meget motiverende. Det var saklig, nøktern info forklart på en lettfattelig måte, og jeg opplevde at det var et gjennomtenkt og velprøvd opplegg. Vi har satt i gang en forbedret oppfølging av våre kunder – og ikke minst blitt bedre til å spørre fornøyde kunder etter leads. Jeg anbefaler Salgstinget – enten du er en liten eller større salgsorganisasjon. Her blir selvfølgeligheter presentert på en god og lettfattelig måte, og ikke minst får du svar på hvorfor og hvordan.»

Jan Harald Launes, Hotel Express Norge AS

Tags: Selgertrening og kurs, reiseliv, Kristiansand, Sørlandet, Hotell, overnatting, telefonsalg, b2b, rabattkort