«Vår forventning ble innfridd 100 %. Gjennomføringen var perfekt og innholdet var særdeles godt tilpasset våre ønsker. Det beste med leveransen var ditt engasjement som får folka med på det du presenterer. Salgstinget gir oss ett løft mentalt. Må trekke fram Jens-Hartvik som en fantastisk foredragsholder. Du leverer varene dine!»

Børre Kristoffersen, salgssjef, Harila AS avd. Vestre Jakobselv

Tags: Foredraget fra Bra til BEST, salg BTB, BTC, Toyota, bilforretning, bilverksted, Nord Norge, Finnmark, Vestre Jacobselv