Gastro Catering 2018-02-28T11:53:07+00:00

Project Description

«Salgstinget har vært en meget viktig bidragsyter for at vi raskt fikk en økende omsetning, basert på salgsfremmende tiltak som ble anbefalt iverksatt.»

Jon Forkerudsæter, Salgs- og markedsanvarlig/Partner, Gastro Catering

Tags: Ledertrening og kurs, lederkurs, mentorprogram, BTC, BTB, Catering, kantine, Oslo