«Salgstinget leverte 110%! Formidlet med stor troverdighet ble en hel sal holdt engasjert. Læringen vi fikk fungerer. En av de ansatte leverte 30% av sitt månedsbudsjett på en liten uke. Og det er en person som har slitt med å oppnå sitt budsjett tidligere. Det gir resultater og det gir varig engasjement hos de ansatte!»

Anders Nesse, Leder Marked, Finnmark Dagblad AS

«Jeg var på samme kurs for 4 måneder siden. Da var jeg omgitt av tidstyver og så begrensninger. Nå knuser jeg budsjettene og ser bare muligheter!»

Jørn Hartvigsen, selger, Finnmark Dagblad

Tags: Selgertrening og kurs, foredraget fra Bra til BEST, salgskurs, BTB, Aviser og media, Finnmark