«Eniro og Ditt Distrik er kjent for å ha en av landets beste salgsskoler og vi forventet mye av Jens-Hartvik Quanvik. Salgsavdelingen til Ditt Distrikt har gjort det bra over lengre tid, men det er alltid rom for forbedringer. Foredraget «fra Bra til BEST» passet utmerket for oss. Jens var meget engasjert, uformell, faglig sterk og morsom. Dette gjorde dagen inspirerende og motiverende for alle deltagere. Det aller beste med foredraget er at Jens får deltakerne til å forplikte seg i etterkant. Jeg har vært på alt for mange motivasjonsforedrag hvor tilhørerne er i skyene etter foredraget, men faller fort tilbake til gamle synder når hverdagen møter en. Vi ser på dette som starten av en endringsprosess som vil bli fulgt opp i en tidsbestemt periode. Selgerne har gått i seg selv og innsett forbedringspotensialet som de selv er ansvarlig og motivert til å endre. Jeg anbefaler Jens på det sterkeste til andre salgsbedrifter som vil ta seg frem!»

Stian Berg Torgersen, Salgsdirektør, Eniro Norge AS

«Ja, Jens-Hartvik setter fingeren på det åpenbare, men det er slik at det åpenbare ofte blir GLEMT i hverdagen. Hans foredrag «fra Bra til BEST» anbefales på det sterkeste for de som ønsker å… ja bli BEST! Jens-Hartvik er helt i toppen på dette tema i Norge!»

Bente Åsen Sørum, Opplæringssjef, Eniro Norge

Tags: Selgertrening og kurs, foredraget Fra bra til BEST, BTB, Media, telefonsalg, søkeselskap, bransjeregister, Hele landet