«Fra bra til best» var et engasjerende, positivt og ikke minst motiverende foredrag! Skapte engasjement hos alle tilhørere, involverte og utfordret samtlige deltagere på en god måte. Klarte å belyse ting som vi gjerne tar som en selvfølge men som vi bør ha mer fokus på i vårt daglige virke. Fokus på «hva kan jeg gjøre» som opplevdes veldig posititvt. Dette er elementer som alle type organisasjoner vil kunne ha stort utbytte av.»

Eivind Storli, Daglig Leder, D. Danielsen AS

Tags: Foredraget fra Bra til BEST, grossister, servicegrossistene, storhusholdning, mat, frukt og grønt, hele landet, Stavanger