«Salgstinget og Jens-Hartvik Quanvik leverte et lederutviklingsprogram av høy klasse. Spesielt bra var måten programmet evnet å levere på bakgrunn av relevante problemstillinger tilpasset vårt behov. Våre ledere var meget fornøyd med innholdet og den praktiske tilnærmingen gjør at læringen blir optimal. Anbefales!»

Per Ivar Hogseth Kristiansen, Salgsdirektør, Bisnode

Tags: Ledertrening og kurs, lederutviklingsprogram, BTB, DM, TM, Database, hele landet