«Den beste salgstreningen jeg har vært med på i mitt arbeidsliv. Meget inspirerende, gjennomføringene opplevdes som godt planlagt, tydelig, stort engasjement, inspirerende fremgangsmåte noe som gjorde det lett forståelig, spennende og ekstremt givende. Jeg har lært viktigheten av å være enda mere fokusert og strukturert og effekten av å tørre å spørre etter ordre tidligere. Kundepsykologi temaet er ekstremt interessant og en ny vridning i forhold til tidligere lærdom».

Kristian Os, Bertel O. Steen Moss

«Takk for et vel gjennomført kompetanseløft! Det har vært svært spennende å følge denne prosessen, og se hvordan selgerne har endret innstilling fra at det er noen som prøver å lære oss noe nytt, til at de faktisk snakker om hvor flinke de selv har blitt til å sette ny kunnskap i system, og få dette inn i de daglige rutinene. Dette tror jeg har kommet av ditt engasjement, og din overbevisende måte være på. Det at du også har kjørt praktiske øvelser har vært spesielt nyttig her hos oss, for det har brutt ned mange barrierer for selgerne når det gjelder å tørre å ta de strategiske stegene i møte med kundene. Mange av selgerne gikk inn i dette med stor skepsis, og etter endt kursperiode er det alle uten unntak som har endret oppfatning. Samtlige forteller at de har lært mye, og ikke minst fått bedre selvtillit i møte med kunden på telefon.Jeg tror ikke at vi hadde klart å skape denne endringen alene. Med god hjelp av motiverende kursholder, og at dette gikk over en periode på flere måneder så endte dette med en suksess-historie for selgerne i Møre og Romsdal.»

Øystein Bjørkedal, Bertel O. Steen, Møre og Romsdal

«Forventningene ble innfridd maks da kurset bidro til å gå ut av komfortsonen på en morsom og inkluderende måte. Jeg har kommet over telefonfrykten og satt fokus på proaktiv jobbing. Salgstinget kan anbefales da de i motsetning til andre tilsvarende kurs, fokuserer målrettet og presenterer på en morsom og inkluderende måte».

Brede Hagen Jørgensen, salgsansvarlig varebil, Bertel O. Steen Hamar

«Jeg tror samtlige er enig i at samlingene har vært svært nyttige og skapt et bra fokus på forbedringspunkter for den enkelte. Jeg synes engasjementet har vært positivt når vi har evaluert effekten av tiltakene under felles salgsmøte. Vi har fått til en bedre closing på kontrakter, og blant annet gjennomgang av tilbud sammen med kunden har blitt mye bedre. Vi har vært på mange salgskurs og samlinger, men denne runden har virkelig vært bra. Veldig glad for at det ble arrangert i våre lokaler, det har spart oss for både tid og penger.»

Arne Nilsen, Salgs- og markedsleder, Bertel O. Steen 

«Forventningene til kursene ble innfridd maksimalt, holder folk våkne og sultne på å lære. Jeg har definitivt fått et ekstra gir og har blitt mye flinkere på telefon!»

Mads Borge, Bertel O. Steen Ensjø

«Det jeg vil trekke frem som fordelen med dette kurset kontra andre kurs er antallet deltagere pr kurs. Det blir litt mer personlig jo færre man er på hvert enkelt kurs og personlig føler jeg meg sterkere knyttet til de personlige målene vi setter oss. Gjennomføringen var god. Måten du får aktivisert alle i gruppa på er nok det beste. Jeg vil si jeg har fått en del mer kjøtt på beinet. Det som er viktig for meg er innfallsvinkler for å kunne lykkes med closing. Dette følte jeg ble besvart på en god måte fra deg og de andre i gruppa via diskusjon. Alle som jobber med salg av produkter eller tjenester trenger kursing i ny og ne. Man ser eksempler på dette hver eneste dag. De enkleste ting kan skli ut over tid.»

Lage Knutsen, salgsansvarlig KIA, Bertel O. Steen Hamar

«Hadde forventninger til at det skulle bli en repetisjon av akkurat det samme jeg nettopp har gjennomgått på C-sales for Mercedes-Benz, men Jens satte en ny vinkling på mange ting som vi jo hanskes med i det daglige. Måten ting ble vinklet på gjør at det faktisk er både interessant og nyttig å tilegne seg de metodene å jobbe på. Foraet var åpent for diskusjon i interessante og humørfylte rammer holdt på vårt nivå. Det var ikke noe som ble tredd på oss ovenfra og ned. Allerede nå, første dag på jobb etter kurset praktiserer/jobber jeg med tiltakene, med gode tilbakemeldinger på dette. Jeg spør også om leads alle ganger jeg klarer å få dette naturlig inn i dialog med kunde. Overbevist om at dette kan hjelpe salgstallene mine fremover. Kan anbefales til alle som ønsker en ny vinkling på å angripe forskjellige utfordringer som har med salg av produkter og tjenester. Også yrkesgrupper som samarbeider med selgere (eksempelvis kundemottakere etc.) vil ha god nytte av kurs med Salgstinget».

Inge Sperre Kristiansen, salgsansvarlig Mercedes-Benz PKW, Bertel O. Steen Gjøvik

«Kursene har gitt meg en vesentlig høyere closing rate»

Fredrik Løkke, salgskunsulent Mercedes-Benz, Bertel O. Steen Agder AS

«Jeg opplever Jens Hartvik fra Salgstinget som meget engasjert og dyktig, og selv om jeg har stilt noen litt kritiske spørsmål så er hovedinntrykket veldig positivt! Jeg tar med meg nyttig lærdom på ferden videre…»

Leif Moen, salgsansvarlig Peugot, Bertel O. Steen Hamar 

«Jeg synes at kursene har vært lærerike og en herlig mix mellom teori og praksis med en svært engasjerende og energisk kursholder. Jeg har lært metoder som har gjort meg flinkere og ikke minst tryggere på å spørre om ordren.»

Eskil K. Bye, selger bruktbil, Bertel O. Steen Trøndelag AS

«Sitter igjen med masse nye gode innspill og tips jeg kommer til å ta i bruk. Spesielt knyttet til closing da dette er min største svakhet. Jeg har blitt langt bedre på å ringe, da dette resulterer i klarer avtaler, raskere avtaler, mindre misforståelser og mindre rot.»

Marita Kynnø, selger Kia, Bertel O. Steen Trøndelag AS

Tags: Selgertrening og kurs, bil, Oslo, Hamar, Gjøvik, Asker og Bærum, bilselgere