«Vi benyttet oss av Jens til å følge hver av selgerne en hel dag. Dagene var lagt opp forskjellig fra selger til selger hvor de selv valgte hvilke typer kunder de skulle besøke. Resultatet av disse dagene var utelukkende positive. Selgerne følte de fikk vist forskjellige typer problemstillinger hvor de fikk innspill til nye måter å løse ulike situasjoner på. Alle meldte om en fantastisk dag med mye læring. Det meste av lærdommen er tatt med videre i hverdagen og resultatene er forbedret hos samtlige. Jens har en egen evne til å tilpasse seg «alle» situasjoner som gjør han til et trygt valg som ledsager/coach. I etterkant av sambesøkene har hver og en av selgerne mottatt en skriftlig tilbakemelding, samtidig som vi har fått mange gode innspill til «best practice». Disse tilbakemeldingene bruker vi nå i oppfølging og videreutvikling av selgerne.»

Geir Andersen, Salgssjef, Aaltvedt Betong AS

Tags: Selgertrening, salgskurs, grossist, stein og betong, Skien