«Vi opplevde seansen med Jens som veldig bra! Han har mange gode poeng, og han sørger for at hver og en må inn i seg selv og tenke samt bidra til engasjement. Dette ble en fin og lærerik seanse for vår gruppe på 20 stk.

Jens kan dette med å engasjere og skape diskusjoner. Vi fikk stort utbytte av gruppeoppgavene og diskusjonene i etterkant. Hvis man ønsker å bli bedre, skape aktivitet og engasjement kan jeg anbefale Jens fra Salgstinget på det sterkeste!»

Tommy Breen, daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling avd. Jessheim 

Tags: Eiendomsmegling, selgertrening, viken, akershus, foredrag