«Jeg har i løpet av mentorprogrammet blitt mye mer bevisst på helheten i salgsprosessen. Jens kom med gode innspill og gikk inn på viktighetene av detaljer i hver enkelt fase. Jeg følte en veldig tillitt og fortrolighet fra første stund. Jeg anbefaler alle å ta nettkurset «Fra bra til best» før mentorsamtaler. Da har deltaker og kursholder/mentor en felles forståelse for metodikken, begrepsavklaringer og tankesettet som gjør at du som deltaker får mer ut av hver samtale.»

Tove E. Ødegaard, Sales Manager, LearnLab AS

Tags: Selgertrening og kurs, mentorprogram, IT selger, KAM, nettkurs, salgskurs, coaching