«Jensen & co har oppnådd tydelig økning i effektivitet, produktivitet og kundetilfredshet som følge av leveransene fra Jens Hartvik i Salgstinget.

Vi tok kontakt med Salgstinget da vi ønsket å utvikle ytre salg, spesielt innenfor telefonsalg. Salgskonsulentene hadde liten erfaring med telefonsalg, da vi historisk i dagligvare har gjennomført fysiske butikkbesøk. I en periode på et halvt år benyttet vi både nettkurset «Fra Bra Til BEST på salg»  og salgskurs/tilpassede samlinger på Teams. Dette fungerte svært godt da salgskonsulentene før kursdagene på Teams, kunne forberede seg. Dette kombinert med en svært engasjerende kursleder i Jens, ga dette umiddelbart meget gode resultater.

I tillegg til kurset hadde Jens en til en samtaler med våre konsulenter. Dette ga trygghet hos den enkelte deltager og Jens tilpasset kurset til oss og vår bransje. Jens evne til å se vårt behov for opplæring og tilliten han fikk hos våre salgskonsulenter har vært unik.

Telefonsalg er blitt et viktig verktøy i vår hverdag, noe som ikke var tema før kurset. Vi benytter nå telefonsalg i tillegg til butikkbesøk, noe som gjør at vi når frem til flere kunder på kortere tid dvs. større effektivitet i hverdagen.»

Thor-Morten Jacobsen, salgsdirektør, Jensen & Co

«Jens Hartvik har en jordnær tilnærming som treffer de som er ute i feltet. Jeg kan anbefale foredraget med Jens Hartvik fordi det er ukomplisert. Ujålete. Rett på sak.»

Christine Bugge, adm.dir, Jensen & Co

«Vi trenger alle nye impulser, og vi opplevde det som positivt med eksterne krefter. Det var også nye innspill og input jeg selv synes var positivt å få kunnskap om. Jens Hartvik er flink til å engasjere gruppen, involvere selgerne og få de til å dele egne erfaringer. Jeg likte godt kombinasjon mellom informasjon, oppgaver og øvelse, og evaluering som vi hadde gjennom denne seksjonen. Selv om selgerene har mye erfaring, ser jeg en stor fordel med å dra inn noen utenifra for å lære mer om salg. Min mening er «Hvis du følger deg ferdig utlært, er du ikke utlært, men ferdig.» – ukjent sitat.»

Frode Brunborg, senior Key Account manager, Jensen & Co

«Dette var et engasjert og inspirerende tilskudd i arbeidshverdagen. Foredraget var inspirerende og interessant. Mange gode poenger og vinklinger som det er viktig å ta med seg videre. Positivt at vi får tilgang til presentasjonene slik at man kan gå tilbake, ta med seg videre og huske på ting når hverdagen er tilbake. Jens Hartvik snakker veldig direkte, har ny vinkling på kjente ting, gode dagligdagse eksempler som vi kjente oss igjen i.»

Pål Henning Berg, Key Account manager, Jensen & Co

«Jeg opplevde foredraget som engasjerende, lærerik og motiverende. Jeg har tidligere vært redd for å ringe, men Jens Hartvik ufarliggjorde dette på et vis. Jeg er ikke redd for det på samme måte nå, som jeg var før. Jeg kommer til å bruke presentasjonen vi fikk utdelt aktivt og lese den med jevne mellomrom for å repetere.»

Liv Grønseth, salgskonsulent, Jensen & Co

«Forventningene til foredraget ble innfridd i høyeste grad. Det var veldig engasjerende å høre på Jens Hartvik. Han bruker mange gode historier med gode poeng. Gjennomføringen var knallgod og ingenting å utsette på.»

Rune Hansen, salgskonsulent, Jensen & Co

Tags: Selgertrening, foredrag matleverandør, grossist, hele Norge, teams, zoom, google meet, digitalt foredrag, nettkurs