Fra utsetter til utretter 2018-02-27T12:10:14+00:00

FOREDRAGET «Fra utsetter til utretter»

Foredraget er rettet mot enkeltindividet i bedriften og vil være nyttig for de fleste som sliter med stort gap mellom ønsket- og faktisk situasjon hva gjelder evnen til å utrette! I foredraget vil jeg forsterke konsekvensene og ubehaget ved å stadig utsette ting. Jeg vil tydeliggjøre gevinsten ved å få ting gjort! Deltakerne vil få konkrete innspill på hvordan trene opp selvdisiplinen til å bli en utretter!

~ Morten Algøy, folkelig bedriftsutvikler og foredragsholder, Salgstinget

KONTAKT OSS

KORT FORTALT OM FOREDRAGET

  • Særtrekk og konsekvenser hos «utsettere»

  • Kjennetegn og gevinster hos «utrettere»

  • Mentale aspekter ved gjennomføringsevne

  • Luking av tidstyver

  • Prioriteringsdisiplin

  • En utretters hemmelige «våpen»

OM FOREDRAGET

Foredraget er rettet mot enkeltindividet i bedriften og vil være nyttig for de fleste som sliter med stort gap mellom ønsket- og faktisk situasjon hva gjelder evnen til å utrette! I foredraget vil jeg forsterke konsekvensene og ubehaget ved å stadig utsette ting. Jeg vil tydeliggjøre gevinsten ved å få ting gjort! Deltakerne vil få konkrete innspill på hvordan trene opp selvdisiplinen til å bli en utretter. Et av mine mål med foredraget er at deltakerne skal bevisstgjøres i forhold til egen utsetter-adferd og motiveres til å gjøre en positiv endring. Deltakerne vil til slutt få noen konkrete og virkningsfulle verktøy som skal hjelpe dem å gå fra utsetter til utretter. Foredraget holdes bedriftsinternt og tilpasses den enkelte bedrift og bransje.  Foredraget egner seg også for mindre avdelinger eller grupper som; ledergrupper, prestasjonsteam eller avdelinger som sliter med effektiviteten. For å få best mulig utbytte av foredraget er det en stor fordel at deltakerne faktisk ønsker å bli bedre hva gjelder effektivitet og handlekraft. Foredraget treffer et bredt publikum, og når det gjelder å disponere tiden vår har alle noe å lære. Tiden er den mest verdifulle ressursen vi har og for dere som tar produktivitet på alvor, er dette foredraget perfekt!

OM FOREDRAGSHOLDEREN

Foredragsholder Morten Algøy

 

  • Kontakt oss: 900 73 900 | Epost: Send mail

     

Morten har 20 års arbeidserfaring som selger, leder, direktør og CEO for en av Nordens største mediebedrifter. I tillegg har han viet de senere årene innenfor Management for Hire, oppstart av bedrifter og det siste året bygget opp en nordisk organisasjon innenfor digitale byråtjenester. Mortens nøkkelkvalifikasjoner er ledelse, salg- og markedsstrategi og hvordan skape optimale team. Morten er selvlært, og har med seg en unik erfaringsbasert og praktisk kompetanse inn i problemstillinger. Han bringer ofte med seg en «folkelighet» inn i vanskelige prosesser, og evner å finne tydelige fellesnevnere som skal til for å få medarbeidere til å trekke i samme enden av tauet. Morten leies ut som leder eller ledertrener til selskaper som trenger en trygg, engasjert og effektiv leder som vet at prestasjoner handler om å få mennesker til å spille på lag.

KONTAKT OSS
PRINT UT PDF

«Morten utstråler positivitet og engasjement!»

Tony Larsen, Eniro

«Dette var et inspirerende foredrag!»

Ingmar H. Tveitt, Eniro

«Meget bra! Morten gir et bra bilde av grunnevner i et godt lederskap!»

Alexander Karlsson, salgssjef, Proff

FOTOGALLERI

KONTAKT OSS