Salgstinget gir 1 % av omsetningen til veldedig formål

Ønsker du å være en bidragsyter til å bekjempe fattigdom og korrupsjon i Afrika?

Når du kjøper tjenester av Salgstinget er du samtidig med på å støtte utdanning for vanskeligstilte barn i Øst Afrika. Salgstinget gir 1 % av sin omsetning for å bidra til å bygge en skole gjennom stiftelsen Child Africa. Det som koster oss veldig lite, betyr en stor forskjell i et av verdens mest fattige land. I sin opplæringsplan, i tillegg til det faste pensumet, har Child Africa fokus på:

  • Positiv tenking
  • Målsetting
  • Bygging av integritet og selvtillit
  • Mellommenneskelige forhold
  • Suksessprinsipper
  • Gründeregenskaper
  • Hvordan velge og hvordan få en jobb

Målet med opplæringsplanen og utdanningssystemet til Child Africa er å bekjempe fattigdom og korrupsjon. Utdanning er nøkkelen til bedre velferd.

På hjemmesiden til Child Africa kan du lese mer om hvordan du kan bli fadder eller donere penger til dette prosjektet. Les mer om Child Africa og deres frivillighetsarbeid siden 1991 her.

Child Africa er vinner av den prestisjetunge prisen Tumaini Awards 2014.

Bakgrunnen for at vi har valgt å støtte Child Africa er at deres utdanningsplan er i tråd med det vi selv står for og lærer bort. Vi får se nøyaktig hva pengene går til. Child Africa har særdeles lave kostnader og mestepartene av midlene som samles inn går direkte til formålet. Child Africa er en transparent organisasjon og vi støtter deres verdier. Mange av våre kunder, som vi hjelper å øke omsetningen til, utvinner råvarer og benytter seg av ressurser i Afrika. Derfor ønsker vi å gi noe tilbake.