Laster
Bedriftsutvikling 2018-02-21T15:29:11+00:00

BEDRIFTSUTVIKLING I PRAKSIS

Bedriftsutvikling er ment for å skape varig endringer! For å skape varig endring er det viktig med repetisjon og påminnelser over tid. Et bedriftsutviklingsprogram består ofte av flere elementer og går over en gitt tidsperiode. Et slik program starter med kartlegging av nåsituasjon, identifisering av utfordingene, målsetting og strategi og deretter gjennomføring ved bruk av ulike teknikker og tilnærminger. Utviklingsprogrammene skreddersys utifra kundens behov.

Vår erfaring er at mye sitter i hodet på nøkkelpersoner, og gjerne daglig leder i bedriften.

 

KORT FORTALT OM BEDRIFTSUTVIKLING I PRAKSIS

 • Hva jobber dere med og hvordan gjør dere dette?

 • Hvordan er dere organisert og hvilket ansvar har de respektive avdelingene?

 • Hva er målet fremover, og hvordan kommer dere dit?

 • Hvor tydelig er ansvarsoppgavene til medarbeiderne dine i dag?
 • Hvilke fullmakter har de delegert til å utføre arbeidet på en effektiv måte?

 • Hvilke styrker og utviklingsområder har dine medarbeidere, og hvordan jobber du med disse?

 • Hvordan ser aktivitetsplanen ut for å nå budsjettene for året?

 • Foreligger det en plan for sikre god kundeoppfølging?

 • Er medarbeidersamtaler og lønn-samtaler planlagt?

LES MER OM BEDRIFTSUTVIKLING I PRAKSIS

MANAGEMENT FOR HIRE

Vi kan tre inn midlertidig på flere forskjellige måter og nivåer. Vi kan bidra med å forbedre den nåværende salgsavdelingen, lære opp en ny eller eksisterende salgsleder eller bygge opp en helt ny salgsorganisasjon fra grunnen av. Ved akutt behov for en ny daglig leder (etter utskiftning/oppsigelse) kan bedriften få ro og tid rundt ny lederutvelgelse. I noen tilfeller ønsker bedriften rett og slett  å outsource denne funksjonen.

Vi hjelper bedrifter som er i en situasjon hvor de trenger  å løse et kort eller mellomlangsiktig behov med dyktig ledelse.

 

ROLLER VI KAN TRE INN I

 • Daglig leder

 • Salgsdirektør

 • Salgssjef

 • Salgsleder

 • Teamleder

LES MER OM MANAGEMENT FOR HIRE

UTVIKLINGSPROGRAM SALG OG SERVICE

Vårt program har som mål å skape vinnerkultur og varige ønskede endringer! Alle prosesser i en virksomhet bør ha det samme overordnede målet; økt lønnsomhet gjennom å øke kundenes tilfredshet. Hovedmålet med Salgstingets utviklingsprogrammer  er å skape varige atferdsendringer hvor alle parter i virksomheten drar i samme retning.

Salgstingets utviklingsprogram innen salg og service har fokus på helheten i ditt selskap.

 

KORT FORTALT OM PROGRAMMET

 • Fokus på å skape endringsvilje

 • Hvordan skape og opprettholde engasjement på arbeidsplassen?

 • Forankring av utviklingsprogrammet hos lederne

 • Styrke egenmotivasjon hos både ledere og ansatte

 • Bidra til å skape en lærende organisasjon gjennom langsiktig oppfølging og rett fokus

LES MER OM UTVIKLINGSPROGRAMMET

«Resultatet av arbeidet er godt synlig i tallene, og vi har siste året økt produktivitet og omsetningen med 15 % i tillegg til å kutte kostander med 2 mill.»

Ole Petter Olaisen, eier, Lady Persienneindustri AS

«Salgstinget har hjulpet til med å sette gode arbeidsvaner og rutiner i system. Dette har gitt svært gode resultater!»

Ernst Borge, Adm.dir, Invento Finansrådgivning

«Deres evne til lett å komme i kontakt med de ansatte og vinne deres tillit er også svært viktig for resultatoppnåelsen.»

Geir Frode Gundersen, styreleder, Lady Persienneindustri AS

«Vårt salg har løftet seg med 30% siden vi engasjerte Salgstinget.»

Victor Lund, daglig leder, Tryg forsikring, avd. Molde

«Programmet har gitt oss både kortsiktige resultater, men enda viktigere, den har bidratt til å etablere en kultur for proaktivitet!»

Morten Dahle, salgsdirektør, Your Content Goes Here

Kjære kunde, vi er her for deg!

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.

KONTAKT OSS