Bedriftsutvikling i praksis 2018-04-11T12:44:43+00:00

BEDRIFTSUTVIKLING I PRAKSIS

Bedriftsutvikling er ment for å skape varig endringer! For å skape varig endring er det viktig med repetisjon og påminnelser over tid. Et bedriftsutviklingsprogram består ofte av flere elementer og går over en gitt tidsperiode. Et slik program starter med kartlegging av nåsituasjon, identifisering av utfordringene, målsetting og strategi og deretter gjennomføring ved bruk av ulike teknikker og tilnærminger. Utviklingsprogrammene skreddersys ut ifra kundens behov.

KONTAKT OSS

OM UTVIKLINGSPROGRAMMET

Bedriftsutvikling gir 149.000 treff på Google, hvilket tilsier at dette er et omfattende tema, med dertil mange tilbydere og meningsbærere. Mange bedrifter vi møter sier ofte med litt ulike ord dette: «Hos oss flyter det litt, og vi skulle ønske at vi hadde en bedre struktur i bedriften vår». Det de også sier er dette: «De ansatte kunne nok ønsket seg en tettere og mer relevant oppfølging enn de faktisk får…»

I Salgstinget har vi erfaring og kompetanse som kan hjelpe de av dere som kjenner seg igjen i dette med å få en bedre hverdag.

I korte trekk fokusere vi på følgende:

Selskapsbeskrivelse

  • Hva jobber dere med og hvordan gjør dere dette?
  • Hvordan er dere organisert og hvilket ansvar har de respektive avdelingene?
  • Hva er målet fremover, og hvordan kommer dere dit?

Stillingsinstrukser og personlig utvikling

  • Hvor tydelig er ansvarsoppgavene til medarbeiderne dine i dag?
  • Hvilke fullmakter har de delegert til å utføre arbeidet på en effektiv måte?
  • Hvilke styrker og utviklingsområder har dine medarbeidere, og hvordan jobber du med disse?

Planlegging og gjennomføring

  • Hvordan ser aktivitetsplanen ut for å nå budsjettene for året?
  • Foreligger det en plan for sikre god kundeoppfølging?
  • Er medarbeidersamtaler og lønn-samtaler planlagt?

Vår erfaring er at mye sitter i hodet på nøkkelpersoner, og gjerne daglig leder i bedriften. Utfordringen er at det sjeldent er nedfelt og kommunisert på en tydelig måte til organisasjonen/medarbeiderne. Å sikre forankring og eierskap av hva man ønsker å oppnå, krever at man tar planlegging, informasjon og involvering på alvor. Vil du bli bedre på dette?

Den primære målgruppen er SMB opptil 50 ansatte. Uansett: kjenner du deg igjen i problemstillingen, så bør du ta kontakt. Vi vil uansett ta et møte og avdekke eventuelle behov og utfordringer, og matche dette mot vår egen kompetanse.

Vi har erfaringsbasert kompetanse fra ulike bransjer og fra ulike nivåer gjennom mer enn 20 år. Vi setter folkelighet og «hands-on» i førersetet på hvordan vi jobber. Vi vet at «one size-doesn`t fit all», og at man må ta individuelle hensyn til kultur, historie og mennesker for å få en reel endring. Derfor er skreddersøm nødvendig. Kunnskap om deg som kunde er avgjørende, og derfor vil vi benytte tid fra start til å intervjue nøkkelpersoner i bedriften for å få et fundament på nåsituasjon/ønsket situasjon. Basert på dette vil vi sammen med beslutningstagere lage en plan/prosjekt for å sikre at leveransene blir utført på en effektiv og tydelig måte.

OM MORTEN ALGØY – ANSVARLIG FOR TJENESTEN

Folkelig bedriftsutvikler Morten Algøy

Morten har 20 års arbeidserfaring som selger, leder, direktør og CEO for en av Nordens største mediebedrifter. I tillegg har han viet de senere årene innenfor Management for Hire, oppstart av bedrifter og det siste året bygget opp en nordisk organisasjon innenfor digitale byråtjenester. Mortens nøkkelkvalifikasjoner er ledelse, salg- og markedsstrategi og hvordan skape optimale team. Morten er selvlært, og har med seg en unik erfaringsbasert og praktisk kompetanse inn i problemstillinger. Han bringer ofte med seg en «folkelighet» inn i vanskelige prosesser, og evner å finne tydelige fellesnevnere som skal til for å få medarbeidere til å trekke i samme enden av tauet. Morten leies ut som leder eller ledertrener til selskaper som trenger en trygg, engasjert og effektiv leder som vet at prestasjoner handler om å få mennesker til å spille på lag.

KONTAKT OSS

«Resultatet av arbeidet er godt synlig i tallene, og vi har siste året økt produktivitet og omsetningen med 15 % i tillegg til å kutte kostander med 2 mill.»

Ole Petter Olaisen, daglig leder, Lady Persienneindustri AS

«Morten utstråler positivitet og engasjement!»

Tony Larsen, Eniro

«Salgstinget har en faglig tyngde og erfaring som gjør at jeg kan anbefale dem på det sterkeste!»

Thomas Gunnarsson, adm.dir, Toptemp

«Meget bra! Morten gir et bra bilde av grunnevner i et godt lederskap!»

Alexander Karlsson, salgssjef, Proff

Kjære kunde, vi er her for deg!

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.

KONTAKT OSS