ORDREMOTTAKER

VENNLIG OG IMØTEKOMMENDE

En ordremottaker har ofte et behagelig vesen og er vennlig og omsorgsfull. En slik selgertype trives med å yte service og hjelpe andre. Kundene vet som regel allerede veldig godt hva de vil ha når de henvender seg til ordremottakeren. En ordremottaker trives best med innesalg og befinner seg ofte i stillinger som butikkekspeditør, kundeservicemedarbeider eller markedsfører for å nevne noe.

INTROVERT OG SENSITIV

En ordremottaker er ofte introvert og kan være sensitiv i forhold til hva kunder sier eller gjør. Ordremottakeren har et sterkt ønske om å bli godt likt og kan på grunn av det være oversnill. En ordremottaker foretrekker at kunden oppsøker han/henne, framfor selv å gå aktivt ut å oppsøke kunden. En ordremottaker venter ofte på at kunden skal kjøpe framfor å aktivt selge.

EN LAGSPILLER

En ordremottaker er en lagspiller og trives best i samarbeid med andre. En ordremottaker er forsiktig i sin framtoning og vil unngå å fornærme noen. De vil ofte strekke seg veldig langt for å tilfredsstille andre og de må være forsiktig så de ikke gir for mye. En ordremottaker som lærer seg å bli mer proaktiv kan bli en veldig dyktig selger.

FORBEDRINIGSTILTAK FOR DEN KLASSISKE ORDREMOTTAKER

 • Øke tempo når du snakker
 • Vær tydelig på hva du vil
 • Ikke vær for snill
 • Ta mer initiativ
 • Engasjer deg og ta kontroll

REPERATØR

PROBLEMLØSER

En reparatør trives best med å hjelpe kunden å løse ett problem. Reparatøren har ofte en rådgivende innfallsvinkel i sitt salg. Denne selgertypen har ofte bakgrunn som ingeniør, regnskapsfører, datateknikker eller andre profesjonelle yrkesgrupper. Reparatøren trives best med å selge til likesinnede som snakker samme fagspråk. De liker å briljere med sin kunnskap og motiveres av å finne gode løsninger for kunden.

ROLIG OG DETALJERT FRAMGANGSMÅTE

Så lenge reparatøren selger til en likestilt person er sjansen stor for at han/hun closer salget. Derimot kan reparatøren møte på utfordringer hvis han/hun har med en ufaglært å gjøre. Kunden og reparatøren kan da ende opp med å snakke hvert sitt språk, noe som kan føre til at salget glipper. En reparatør har en rolig fremgangsmåte i sitt salg og vil ikke være komfortabel med å selge før han/hun har detaljert produktkunnskap og er godt forberedt i sitt møte med kunden. Reparatøren kan risikere å bruke for mye tid på forberedelser og den «perfekte» presentasjonen. Perfeksjonisme kan føre til redusert antall kundebesøk og mulige salg.

OPPGAVEORIENTERT OG LITT USOSIAL

En reparatør har fokus på oppgaver, problemløsing og faget sitt og er ikke så opptatt av det sosiale. De ser heller ikke den egentlige gevinsten ved å pleie kunderelasjoner. En reparatør kan være veldig detaljorientert i sitt salg og forteller ofte kunden langt mer enn de har behov for å vite. En reparatør som lærer litt av gartner og jeger vil kunne løfte salget sitt til nye høyder.

FORBEDRINIGSTILTAK FOR DEN KLASSISKE REPERATØR

 • Bli litt mer sosial og utadvendt
 • Dele ideer og informasjon med andre
 • Unngå å bli for detaljert i sitt salg
 • Vise mer interesse for andre
 • Senke egne krav til perfeksjon

GARTNER

RELASJONSBYGGER

En gartner er en teknisk god selger. En lagspiller og relasjonsbygger med rådgivende selgerstil. En gartner er god på soft salg og er ikke redd for å be om oppdraget. En gartner er utadvendt og entusiastisk og har ofte store drømmer og mål som han/hun lett får andre til å gløde for. En gartner gjør «alt» for kunden, for han/hun ser verdien av å opprettholde et godt kundeforhold. En gartner selger i direkte kontakt og omgang med kunden og han/hun selger ofte store komplekse løsninger hvor beslutningen til kunden er en prosess som pågår over tid. Gartneren trives med det sosiale og har også fokus på å hygge seg underveis. En gartner er som regel dyktig til å formulere seg både muntlig og skriftlig. Han/hun lager ofte kreative presentasjoner og har gode overtalelsesevner.

TRIVES BEST I MEDVIND

En gartner trives med å ta vare på eksisterende kunder og samtidig følge opp nye leads. En gartner er alltid rask med å ta kontakt hvis en mulighet for salg byr seg. En gartner vil ikke gi seg før han/hun får tak i beslutningstaker og passer på å følge opp med jevne mellomrom inntil de får et ja/eller nei. En gartner er på sitt beste når markedet er i vekst og etterspørselen stor.

LETT HANDLINGSLAMMET I MOTGANG

En gartner kan bli motløs og negativ i tøffe tider. I stedet for å tenke nytt kan en gartner bli stående å klage, mens han/hun venter på bedre tider. I motsetning til jegeren kan gartneren bli handlingslammet når markedet er støvsugd for muligheter. Istedenfor å være innovativ og jakte nye markeder kan gartneren grave seg ned i papirarbeid, utarbeider manualer, skriver brev, legger planer mens han/hun venter på at verden skal forandre seg. En gartner kan være litt utålmodig og overflatisk, og salget kan glippe fordi han/hun ikke har gjort godt nok forarbeid.

FORBEDRINIGSTILTAK FOR DEN KLASSISKE GARTNEREN

 • Vær forsiktig så du ikke prater for mye
 • Tilpass deg kundens væremåte
 • Være litt mindre sosial
 • Husk å kvalitetssjekk detaljer
 • Hold fokus

 JEGER

DØRÅPNER

En jeger er alltid på utkikk etter nye muligheter og døråpnere. De har alltid øyne og øre åpne på jakt etter neste salg. Fordi jegeren alltid er på jakt etter nye muligheter, kan han/hun risikere å gå glipp av gode muligheter som ligger rett foran føttene. En jeger passer alltid på å ha mye i pipen, men ikke alt blir fulgt opp like godt. En jeger er imidlertid svært god å ha når ordrereservene trenger å fylles opp umiddelbart. Jegeren har ofte gode talegaver og evne til å overbevise. En typisk jeger kan selge hva som helst til hvem som helst.

SELVSIKKER OG PÅGÅENDE

En jeger er ofte selvsikker og pågående i sitt salg. Jegeren er svært fokusert og selvgående og har ofte høy closing rate. Imidlertid kan jegerens fokus på selve salget, gå på bekostning av kundens egentlige behov. I tøffe tider vil en jeger gå ut å finne nye markeder og nye leads. For en jeger er det imidlertid fare for å overselge utover kundens behov. En jeger vil først og fremst være opptatt av kvantitet framfor kvalitet og vil raske sammen alt han/hun kan. Jegeren er både beslutningsdyktig og modig og nøler sjelden i sitt forsøk på å close salget.

LIKER IKKE PAPIRARBEID

Jegeren trenger en leder som hjelper han/henne å prioritere hvilke prospekt som er verdt å jobbe med og hvilke som bør ligge. Av alle selgertypene er trolig jegeren den som misliker papirarbeid mest. På grunn av sin avsky til papirarbeid kan han/hun lett miste litt oversikt og kontroll over kundene og oppgavene. Når en jeger har fått teften av et salg, blir alle andre folk eller oppgaver nedprioritert. En jeger bør imidlertid passe seg så han/hun ikke blir for aggressiv og pågående. Hvis en jeger lærer litt av gartneren kan han/hun bli en superselger!

FORBEDRINIGSTILTAK FOR DEN KLASSISKE JEGEREN

 • Snakk i roligere tempo når kunden er rolig
 • Lytt mer til andres synspunkter og ideer
 • Vær forsiktig så du ikke blir for dominerende
 • Tillat andre å ha litt kontroll
 • Utvis litt mer tålmodighet

HVILKEN SELGERTYPE ER DU? – Ta testen

SELGERTRENING

I selgertreningen jobber vi med reelle kunder og derfor vil det være ekte salgsresultater som leveres. I selgertreningen coaches selgerne i sine daglige arbeidssituasjoner og treningen har hovedvekt på praktiske oppgaver og øvelser i selgernes vante omgivelser. Selgertrening passer for selgere som ønsker å bli enda bedre i jobben.

Salgstingets hovedmål med selgertreningen er å skape resultater der og da! Vi setter selgerne inn i produksjon – ikke ut av den!

KORT FORTALT OM SELGERTRENING

 • Teori og praktiske øvelser

 • Motivasjon og selvledelse

 • Effektive salgsteknikker

 • Møtebooking

 • Strategisk kommunikasjon

 • Closingteknikker

 • Coaching (en til en og i gruppe)

 • Synliggjøring av resultater