Det å skape og lede høyt presterende salgsteam er ingen enkel sak og det vil kreve mye av en leder. Men, dersom en ønsker å se gode salgsresultater, må en også ta salgsledelse på alvor. Et team vil kreve kontinuerlig pleie for å fungere optimalt, og vi gir deg 8 ledertips som kan fremme gode prestasjoner hos selgerne.

1 – Identifiser hvor bedriften er i dag og hva den trenger på nåværende tidspunkt

Før du kan utvikle et salgsteam, må du sette sammen et. Dersom firmaet er helt i startgropen vil det kanskje være behov for andre type personer enn hva som er tilfelle der rutiner og systemer er veletablert. Før du ansetter nye selgere bør du finne ut hva slags selgertyper du trenger og hvilke kunder dere skal rette dere mot. Det er også viktig at selgerne passer sammen i teamet.

Hvilken selgertype er du? Er du en jeger, gartnter, reparatør eller odremottaker? Ta testen.

 2 – Sørg for et transparent miljø

Ansett selgere som er målrettet og som har en indre driv. Skap et miljø som er transparent og hvor det er lett å måle resultater. Når man setter sammen et team i et transparent miljø, hvor medlemmene har konkurranseinstinkt, vil teamet kunne motivere hverandre til å prestere på et høyt nivå.

3 – Overprestasjon vs. underprestasjon – finn ut hva som er mest lønnsomt på sikt

Det er ikke kun topp prestasjoner som betyr noe, men det er også viktig å se salget i et lengre perspektiv. Noen selgere kan knuse budsjettet enkelte måneder, men leverer kanskje langt under middels flere andre måneder. En annen selger leverer kanskje litt under budsjett hver måned, men leverer jevnt og trutt de samme resultatene over tid. Finn ut hva er best for teamet ditt og resultatene i det lange løp.

4 – Lærevillighet er en svært viktig nøkkelegenskap

Når en skal ansette folk er det spesielt én viktig egenskap en leder bør se etter, og det er lærevillighet. Er personen god på å ta imot instrukser og feedback – og implementere? Er kandidaten «sulten» på å lære? Denne type egenskaper er ofte viktigere enn lang erfaring. Salg kan læres, mens holdninger og verdier er vanskelig å endre på.

En måte å teste en kandidats lærevillighet er å gi dem en praktisk oppgave/rollespill i intervjuet. Be personen å selge deg produktet/tjenesten dere tilbyr. Spør hva kandidaten synes om sin egen prestasjon. Deretter gir du en konstruktiv tilbakemelding med både ros og ris, for så å gi kandidaten en ny mulighet til å selge. Har personen tatt til seg noe av det du sa? Hvis Ja, så har du kanskje en aktuell kandidat til andregangs intervju.

 5 – Sett høye mål og forvent enestående standard

Hvis du som leder ansetter middelmådigheter og godtar middelmådighet – så er det middelmådig resultater du får. Vær tydelig i forkant av en rekrutteringsprosess hva som forventes.  Sett høye mål (men ikke helt urealistiske). Det å nå mål som krever litt, vil føles langt bedre, enn prestasjoner som går alt for lett. Resultatmessig vil det ofte være bedre å nå 70 % av et strekkmål, enn å nå 100 % av et altfor lavt mål.

6 – Sørg for motiverende og tydelige incentiver for teamet

Investere i en tavle/skjerm på kontoret som viser en oversikt over inngåtte salg og verdien av salget pr person og omsetning totalt. Synlighet skaper fokus, trigger konkurranseinstinktet og skaper engasjement rundt resultater. For å kunne sette i gang tiltak med incentiver, er det også viktig at du kjenner folka dine og vet hva som motiverer hver enkelt.

7 – Tren selgerne regelmessig

Et team lykkes når læring og kontinuerlig forbedring er en del av kulturen. Enhver bedrift bør ha gode opplæringsprogram og videreutviklingsprogram for selgerne. Salg er toppidrett og det nytter ikke å hvile på laurbærne i dette yrke. For at selgerne skal være fremoverlente og sultne på å forbedre seg, er det viktig med jevnlig påfyll og inspirasjon. I tillegg er selvsagt god og oppdatert produktkunnskap svært viktig for å lykkes i salg. Sørg for at du som leder har høyprioritet på regelmessig trening av selgerne dine.

Les også 7 tilstander som hemmer teamutvikling.

 8 – Selgere er forskjellige og alle vil ikke passe inn i samme støpeskje

Teamet ditt består av mange ulike personligheter, og de vil som regel kreve ulik type ledelse. Noen selgere er selvgående, mens andre trenger tettere oppfølging. Folk motiveres på forskjellig måter og nettopp derfor er det så viktig at lederen kjenner sine medarbeidere og vet hvilke knapper som skal trykkes på for at selgerne skal trives og være produktive.


[Reklame]

Gratis nettkurs: 5 viktige steg for å bli en superselger! MELD DEG PÅ! 

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er helt gratis og uforpliktende å delta. Tips en venn som du tenker kan ha glede av dette kurset og ta kurset «sammen» fra hvert deres sted.

gratis nettkurs i profesjonelt salg

MELD DEG PÅ!