Det er liten tvil om at det du fokuserer på, får du som regel mer av. Hvis du fokuserer på muligheter, vil du kanskje oppleve at nye muligheter dukker opp hele tiden. Hvis du alltid fokuserer på hindringer vil du nok oppleve at det generelt er mye motgang. For å oppnå positive resultater er det derfor ekstra viktig å innta en positiv innstilling – før du går inn i en oppgave eller situasjon. Det å alltid ha en positiv holdning i forkant av en oppgave er dessverre lettere sagt enn gjort. Det kan være ekstra utfordrende for de som jobber med salg, spesielt når det er mange avslag etter hverandre. Det å nullstille seg og holde motet oppe er en kunst, og en må øve for å bli god.

Her er seks disipliner du kan øve på, for å bygge en positiv grunnholdning, som også vil kunne bidra til å øke salget.

1 – Ta kontroll over tankene dine

De aller fleste av oss er omgitt av mye negativitet gjennom sosiale medier, nyhetskanaler og kanskje til og med i nær familie eller vennekrets. Det kan være lett å sulle seg inn i all elendigheten og la det gå utover jobbprestasjoner og livet for øvrig. Nettopp derfor er det så viktig å skåne seg selv for negativ påvirkning og heller fôre hjernen med positivitet. Ved å tilrettelegge for deg selv og bli mer bevisst hvem og hva du omgir deg med, vil du faktisk kunne styre tankene til en viss grad.

For å klare å opprettholde rett mental innstilling gjennom dagen, finnes det ulike teknikker og hjelpemidler du kan ta i bruk for å løsrive deg hvis du havner inn i negative tankemønster. Lag en liste over ritualer som kan fungere for deg når du trenger å snu tankene dine raskt. Det kan være at du spiller av en av dine favorittsanger som du vet du blir godt humør av. Musikk kan faktisk få oss til å endre humøret på sekundet. Et motiverende sitat kan også gi deg et dytt i riktig retning. Uansett hvor klisjé det måtte være, så har motivasjonsitater fra kjente og ukjent forfattere inspirert mange mennesker gjennom tidene. Sitatene forteller kompliserte ting på en svært enkel måte, som kan bidra til at store oppgaver føles mer overkommelig. Visuelle hjelpemidler som bilder av familien, kjæledyr, en drømmeferie og liknende kan også minne deg på hvorfor du skal ta den neste telefonen.

2 – Bli mer løsningsorientert

Det selvsagt viktig å være klar over truslene og risikoen som ligger bak et valg, men hvis hindringer er eneste fokus vil du lett havne i en negativ spiral hvor du blir ute av stand til å se muligheter. For å bli mer løsningsorientert er det viktig å bli mer bevisst på hvordan du ordlegger deg. Kommer du med påstander, eller stiller du spørsmål? Har du tenkt over hvordan påstander lukker hjernen for kreativ tenkning? Hvis du isteden stiller spørsmål, vil du automatisk begynne å lete etter gode svar.

Eks:

Feil: Det er ingen som vil kjøpe dette produktet.

Riktig: Hva skal til for at kundene vil kjøpe dette produktet?

3 – Bryt med dårlige vaner som hindrer deg fra måloppnåelse

Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid har gjort, vil du fortsette å få det du alltid har fått. Dersom du ønsker å oppnå fremgang og se nye resultater, må du utvikle deg selv og stadig finne bedre måter å gjøre ting på. For mange er progresjon og utvikling selve meningen med livet – og det øker sjansen for måloppnåelse. Start med å kartlegge hvilke uvaner du har, som saboterer for din suksess. Bestem deg deretter for å luke bort én om gangen. Det sies at det tar omtrent 30 dager å erstatte en dårlig vane med en god. (litt avhengig av hvor fastgrodd uvanen er selvsagt).

4 – Gjør mer av det som virker

Du har kanskje vært på kurs eller lest en bok som ga deg nye ferdigheter, som du praktiserte over tid med gode resultater. Etter en stund har du kanskje falt tilbake til gamle mønster og tenkt at det kurset eller den boken ikke var nyttig for deg. Dessverre er kunnskap ferskvare (som mye annet i livet). Repetisjon og øvelse er derfor det viktigste du kan gi deg selv for livslang læring og utvikling. Les gode bøker om igjen. Ta gode kurs om igjen og praktiser fortløpende. Hvis vi hadde husket (og praktisert) alt nyttig vi hadde lest og lært igjennom livet, hadde vi vært supermennesker hele gjengen. Dessverre forsvinner kunnskap raskt hvis vi ikke anvender den på regelmessig basis. Hvis du har funnet en måte å gjøre ting på som virker, så kan det være lønnsomt å doble innsatsen.

5 – Sett deg mål

De fleste har drømmer for fremtiden, men hvis du ikke omformer drømmene til helt konkrete mål, kan de bli svært vanskelig å nå. Når du har en positiv holdning og et ønske om å lykkes, vil et mål hjelpe deg å ta de rette valgene dag for dag, time for time. Veien til mål kan være kronglete, men med den rette holdningen vil du lettere forsere små og store hindre på veien. Du må selvsagt repetere målene for deg selv – kanskje daglig til å begynne med. Hvis du ikke har målet tydelig for deg, er det lett å glemme hvorfor du skal utføre daglige og kanskje litt kjedelige rutiner.

6 – Skap balanse i livet ditt

Kropp og sjel henger sammen, og det er viktig at du tar vare på deg selv i form av nok søvn, sunn mat og mosjon. I tillegg er det også viktig å dyrke gode relasjoner og koble av fra arbeidet med en hobby, en tur i skogen, meditasjon og liknende. Alt dette for at du skal klare å prestere på topp. Hvis du forsømmer en av de viktige områdene i livet, vil du neppe klare å utnytte ditt fulle potensiale. Livet er et langt løp og du må skynde deg sakte for ikke å gå tom i første motbakke.

Viktige områder i livet du bør evaluere og følge opp jevnlig er blant annet:

  • Familie/kjæreste
  • Venner
  • Karriere/studier
  • Økonomi
  • Helse/trening/kosthold
  • Rekreasjon/egentid
  • Personlig utvikling

Utfordre deg selv til å være din beste versjon!

Foto: Shutterstock.com


[Reklame]

Bli med på gratis nettkurs: «5 viktige steg for å bli en superselger»!

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er gratis og helt uforpliktende å delta.

Selgertrening og salgskurs

MELD DEG PÅ!