Har du en arbeidsplass som andre misunner deg? Tiltrekker firmaet seg de beste talentene? Har dere vekst? Gleder du deg stort sett til å gå på jobben? Hvis du kan svare ja på dette er du heldig og din arbeidsplass er sannsynligvis et forbilde for mange.

Hva kjennetegner en ettertraktet og lønnsom arbeidsplass?

Mye av svaret ligger i kulturen. Alle firmaer har sin egen unike DNA og det er ikke bare å kopiere en suksessbedrift, men en kan jo la seg inspirere av «best practice».

For at ditt firma skal bli ettertraktet, så bør dere se på hvordan dere kan utvikle individene og teamene til å bli mer hensikts-drevet. Det vil si at de ansatte har en misjon utover det å kun utføre oppgaver. De må føle at det er en større mening i arbeidet og dermed vil de bli mer engasjert. Engasjerte ansatte gir resultater!

Det som kjennetegner gode arbeidsplasser er at firmaet bryr seg om de ansatte og det kollektive samspillet. De har også fjernet utdaterte arbeidsprosesser og har en relativt flat struktur.

På ettertraktede og lønnsomme arbeidsplasser hjelpes de ansatte med:

 • God opplæring og muligheter for å utvikle seg i jobben
 • De ansatte blir coachet for å oppnå bedre resultater
 • Kreativitet og nytenkning blir belønnet
 • Ledelsen bekymrer seg ikke for at de ansatte skal søke jobb andre steder
 • Ledelsen stoler på sine ansatte, og vet at de vil utføre jobben etter beste evne.

Det er ikke bare gode verdier og holdninger som kjennetegner de beste arbeidsplassene, men det viser seg at firmaer som setter menneskene i sentrum (I tillegg til gode prosesser og mye annet positiv), vil levere bedre resultater enn bedrifter som er resultatfokuserte. I følge en amerikansk undersøkelse fra Gallup.com «Employee engagement affects key business outcome», skårer menneske-orienterte bedrifter høyere på en rekke viktige punkter.

Menneske-orienterte bedrifter skårer høyere på:

 • Yter bedre kundeservice
 • Har solid merkevare som flere gjenkjenner
 • Lavere turnover blant ansatte
 • Lavere sykefravær
 • Tiltrekker seg flere talenter
 • Bedre resultater!
 • Er mer innovative
 • Har lettere for å tilegne seg kunnskap om ny teknologi.

4 viktige steg for å bygge en god bedriftskultur

1 – Det å bygge og holde fast ved en god kultur er komplekst og krever kontinuerlig arbeid, men her er noen ledetråder. En bedriftskultur består av verdier, normer, regler, retningslinjer og adferd. Først må visjon og de rette verdiene nedtegnes (som ledelsen selv kan stå inne for og etterleve). Deretter må dette kommuniseres og integreres i alt arbeid, på alle nivåer i organisasjonen. Verdiene skal gjenspeiles i alt en gjør.

2 – Grunnleggende holdninger og verdier er svært vanskelig å endre på, både hos seg selv og hos andre. Dette er ofte nedarvet og ligger i blodet vårt, derfor er ansettelsesprosessen en svært viktig brikke. Det er bedre å ansette noen med de rette holdningene, men mangelfull erfaring, enn personer med mye erfaring uten de rette holdningene. Nettopp fordi det er langt enklere å lære nye oppgaver enn å endre holdninger.

3 – Hvis alle er samstemte i forhold til felles verdier og holdninger, samtidig som alle vet hvilken retning de skal gå, vil det være lettere for hver enkelt å ta riktige og selvstendige valg i jobbhverdagen.

4 – Ansett de rette folkene, gi dem god opplæring og tillit, og mye vil «gå av seg selv». Men – husk at god kultur er som en plante som trenger omsorg og pleie kontinuerlig. Gjennom ulike regelmessige ritualer må visjon og verdier kommuniseres jevnlig slik at det blir en del av bedriftens DNA.

Foto: Shutterstock

 

[Reklame]

Bli med på gratis nettkurs: «5 viktige steg for å bli en superselger», og få mange gode gratisråd samt et unikt tilbud på komplett kurspakke fra Salgstinget.

I dette nettbaserte salgskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er gratis og helt uforpliktende å delta. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på – og selvsagt møte opp! Trykk på lenken og finn tidspunkt som passer for deg.

MELD DEG PÅ!