Synes du det er vanskelig å gjøre en jobb uten at noen henger over deg med tidsfrister? Sliter du ofte med egen gjennomføringsevne? Svaret kan være mangel på indre motivasjon.

Det å være indre motivert betyr at man er selvgående og finner glede i selve arbeidet. I en indre motivert tilstand utfører man oppgaver fordi man liker det og finner det meningsfullt, ikke for å oppnå noe annet – som for eksempel lønn, ros eller annerkjennelse.

Det høres deilig ut å ha en indre motor som driver en framover, men hva skal til å være i en slik tilstand?

I følge den amerikanske psykologen E. Scott Geller er det tre viktige faktorer som må være på plass for å skape indre motivasjon.

1 – Opplevelsen av å mestre

En som mestrer og føler seg trygg i jobben, vil naturlig nok ha høyere gjennomføringsevne. Det er som regel lettere å ta fatt på oppgaver man er god på, en oppgaver som føles uoverkommelig. Har man derimot lav mestringsfølelse, er utrygg på hvordan oppgaven skal utføres, vil det også være vanskelig å få ting gjort. En løsning kan være bedre opplæring eller andre oppgaver.

2 – Ha tro på at jobben som utføres leder til ønskede resultater

Tro er en veldig sterk drivkraft og kan som kjent «flytte fjell». Det å ha klokketro på det man driver med er en god tilstand å være i. Mangler man derimot tro på at oppgavene som utføres vil føre til ønsket resultat, kan det være vanskelig å finne motivasjon til å fortsette. Et tiltak kan være å tydeliggjøre resultater og betydningen av hver enkelt oppgave. Resultater kan blant annet tydeliggjøres i form av tall, statistikk, referanseuttalelser, ros, anerkjennelse, fornøyde kunder og ved å repetere mål og visjoner.

3 – Føle at det er verdt innsatsen og at aktivitetene gir en sterk opplevelse av å være på riktig vei

Det skal være verdt det! Selv om det er plusser og minuser så bør det gå i pluss totalt sett. Hvis noen føler at de jobber veldig hardt og mye uten å oppleve fremgang, eller kanskje til og med opplever tilbakegang, kan det føre til at de mister troa på at oppgavene som utføres har noen verdi. Et tiltak kan da være å se på arbeidsrutiner, om det jobbes effektivt eller ineffektivt. Hva kan gjøres annerledes for å skape bedre fremdrift? Er målet tydelig nok? Prioriteres oppgavene på en lønnsom og effektiv måte?

Det å finne sin indre motivasjon kan være en prosess som tar litt tid. Først handler det om å sette seg noen mål, som er motiverende nok for deg, og deretter tydeliggjøre gevinsten ved å utføre nødvendige oppgaver, som vil kunne føre deg mot mål. Ønsker du hjelp til å finne din indre motivasjon kan en mentor være en god støtte. Les mer om Salgstingets mentorprogram her. 

Foto: Shutterstock.com

 

[Reklame]

Bli med på gratis nettkurs: «5 viktige steg for å bli en superselger», og få mange gode gratisråd samt et unikt tilbud på komplett kurspakke fra Salgstinget.

I dette nettbaserte salgskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er gratis og helt uforpliktende å delta. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på – og selvsagt møte opp! Trykk på lenken og finn tidspunkt som passer for deg.

MELD DEG PÅ!