Selv om mange selgere jobber på «egenhånd» og har ansvar for egne resultater, trenger også de gode støttespillere. Det å ha ansatte som heier på hverandre, deler erfaringer og lære av hverandre er gull verdt for en bedrift. At god lagånd har mange fordeler, det sier seg vel egentlig selv …

For å bygge en god kultur er det ikke nok å reise på et teambuilding-seminar i ny og ne. Lagånd er noe som bør være i fokus hele tiden. Godt samarbeid er selve grunnmuren i en bedrift, og uten en god kultur kan det være mye som faller igjennom – også salgsresultatene.

For å verne om en god kultur, høy moral og lagånd er disse 5 punktene viktig:

1 – God kommunikasjonsflyt

Et velfungerende team har en felles forståelse av at det å hjelpe hverandre, støtte hverandre og dele kunnskap er en fordel for alle. For å få til dette er god kommunikasjonsflyt avgjørende. En god kommunikasjon hindrer misforståelser og misnøye blant ansatte. Det er viktig at alle er villig til å kommunisere åpent, men det må også tilrettelegges fra ledelsen med de rette verktøyene og kanalene for en effektiv kommunikasjon.

2 – Sosiale arrangementer

Det å arrangere noe sosialt utenom arbeidstiden, kan skape en følelse av tilhørighet. Det er en måte å bli bedre kjent med hverandre, og lagånden kan styrkes ytterligere. Fredagspils, felles lunsj, julebord, reiser og liknende er vanlige tiltak for å bringe de ansatte nærmere sammen og blir mer lojale overfor hverandre.

3 – Gi positive tilbakemeldinger og utmerkelser

Det å få ros og anerkjennelse for godt utført arbeid booster som regel moralen og motivasjonen. En ansatt som føler seg verdsatt, vil som regel gjøre mer enn forventet. I et prestasjonsdrevet miljø vil også sunne konkurranser ofte øke innsatsen. Det å bli hedret som månedens selger kan føles veldig stas for den det gjelder, og vil samtidig oppmuntre andre til å klare det samme. Det finnes mange måter å hedre de ansatte, som blant annet notis på oppslagstavle, internt og eksternt nyhetsbrev, artikkel på sosiale media, premier og liknende.

4 – Bli en aktiv problemløser

Alle bedrifter møter på utfordringer, enten det er knyttet til produkt/tjeneste, lokaler, kunder, ansatte eller samarbeidspartnere. Det å drive forretninger er nesten synonymt med å løse problemer tør jeg påstå. For å lykkes er det viktig at det er en kultur for å ta tak i utfordringer så snart de dukker opp. Dette skaper fornøyde kunder og fornøyde ansatte. Et problem som ikke blir løst, forsvinner sjelden av seg selv – men vokser seg større for hver dag som går. “La det skure og gå»-tankegang er rett og slett drepen for god kultur og lagånd.

5 – Veilede og trene de ansatte

For å skape og holde fast ved en vinnerkultur hvor lagånden står sterkt, er det viktig å kontinuerlig veilede og trene de ansatte. De aller fleste trenger regelmessige påminnelser for å klare å holde fokus på de rette tingene. Dessuten vil god opplæring skape selvgående ansatte, slik at lederen ikke behøver å detaljstyre. En ansatt som mestrer og får ansvar og tillit, vil som regel føle seg mer motivert i jobben og dermed også produsere mer.

Foto: Shutterstock.com


 

[Reklame for egne tjenester]

Salgstinget levere skreddersydde bedriftsinterne kurs innen motivasjon, salg, ledelse og lagspill. «Hvorfor og hvordan bli en god lagspiller?» er eksempel på viktige spørsmål vi bygger opp kurs og treninger rundt. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg og din bedrift med.

NETTBASERT SALGSKURS – 5 VIKTIGE STEG FOR Å BLI EN SUPERSELGER!

Bli med på gratis nettkurs: «5 viktige steg for å bli en superselger», og få mange gode gratisråd samt et unikt tilbud på komplett kurspakke fra Salgstinget.

I dette nettbaserte salgskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er gratis og helt uforpliktende å delta. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på – og selvsagt møte opp! Trykk på lenken og finn tidspunkt som passer for deg.

MELD DEG PÅ!