Tid er en begrenset ressurs, og vi får tildelt kun 24 nye timer hvert døgn. Det er likt for alle – så lenge vi lever. Tid kan ikke spares eller byttes bort. Den kan kun brukes av deg personlig – her og nå. Selv om tid er en av våre aller mest verdifulle ressurser, sløser vi bort mengder av den på ubetydelige aktiviteter, som blant annet å bli underholdt av en skjerm.

Den gode nyheten er at små justeringer i tidsbruken, kan føre til store resultater over tid. Du kan realisere mange drømmer ved å ta kontroll over tiden din, og sikre at den brukes på en slik måte som vil lede deg mot det livet du ønsker. For å produsere og levere gode resultater på jobb – er tidsstyring ekstremt viktig. Det kan synes som om noen har fått utdelt langt flere timer i døgnet enn andre målt etter produktivitet, men slik er det jo ikke. Forskjellen er at noen er bedre på å forvalte tiden og energien sin enn andre. Så hva kan du gjøre for å får mer ut av timene på jobb? Her er noen tips:

1 – Finn ut hvilke oppgaver du kan la være ugjort

Det er en kjent sak at mange bruker store deler av arbeidsdagen på oppgaver som ikke leder mot noe bestemt mål. Rapporter som ikke blir lest, fancy presentasjoner som kunne vært gjort langt enklere, ustrukturerte møter med alt for mye «prat», kolleger som forstyrrer, du bruker for mye tid på å lete etter ting, mengder med uleste og ubesvarte epost også videre… Tips! Når du står overfor en ny oppgave bør du stille deg spørsmålet om denne oppgaven vil føre deg nærmere dine og bedriftens overordnede mål? Du må altså skille mellom «nice to do» og «need to do». Avklar med lederen din hva som forventes og hva som er godt nok. En viktig øvelse er å lære seg å si nei litt oftere og heller delegere bort det som ikke hører hjemme på pulten din.

2 – Strukturer arbeidsdagen din

Det er ikke tvil om at en får utrettet mer, dersom en har en god struktur på dagens gjøremål. I likhet med tid er også energi en begrenset ressurs. Derfor kan rekkefølgen man utfører oppgaver ha stor betydning for tidsbruken. Det er selvsagt stor variasjon for hva som fungerer for hver enkelt, og det gjelder å finne sin oppskrift på hva som gir best resultater.

Eksempel på hvordan en arbeidsdag kan struktureres i prioritert rekkefølge:

1.       prioritering  

PRODUKSJON; Salg, leveranser, fakturering

 

2.       prioritering  

INDIREKTE SALG; Kundeservice og markedsføring

 

3.       prioritering  

PROSJEKTARBEID; Relasjonsbygging, planlegging og oppgaver

 

4.       prioritering  

ADMINISTRASJON; Papirarbeid, økonomistyring, møter og epost.

 


3 – Unngå for mange fokusskifter

Det kan være lurt å starte dagen med produksjon, mens humøret og energien er på topp. Uten mynt i kassa, tar det ikke lang tid før man ikke lenger har en jobb å gå til. Derfor mener jeg at inntektsbringende arbeid bør være 1. prioritet. For å kunne levere det kunden ønsker og opprettholde god standard og kvalitet, er det selvsagt viktig at bedriften tjener penger. Dessuten gir det en god følelse hvis du allerede før lunsj har tjent til livets opphold for dagen. Alle disse fire arbeidsområdene nevnt over er viktige, men pass på at administrasjon ikke «spiser opp» all tiden din og går på bekostning av tiden du selger. Let etter de mest effektive måtene å utføre disse oppgavene, og ikke minst bruk en tid i løpet av dagen hvor det er lite annet å gjøre.

Hver gang vi skifter fokus, tar det oss lang tid å hekte oss inn på sporet igjen. Du har sikkert opplevd å være godt i gang med en oppgave – også blir du avbrutt av en telefon, eller epost som plinger. Når du deretter vender tilbake til arbeidet hører du deg selv tenke: «Hva var det jeg drev med igjen…?» Forskning (utført ved UC, Irvine) viser at det tar oss i snitt 23 minutter å finne fokus igjen etter en avbrytelse på kun 30 sekunder. Det er skremmende! Mange velger å dele inn fokusområder pr ukedag, fremfor å ha ulike fokusområder i løpet av en og samme arbeidsdag. Hvis du har en jobb hvor du stadig blir avbrutt av telefoner, epost, kunder som kommer innom og liknende kan det være ekstra lurt å holde seg til færre fokusområde pr dag. Multitasking hemmer nemlig produktiviteten. Les også «Stopp multitaskingen og få gjort mer på kortere tid».

4 – Skru av alle forstyrrelser

Jobb når du er på jobb, det vil lønne seg! Unngå å sjekke sosiale medier, lese nyheter eller gjøre private oppgaver mens du er på jobb. Hvis du bruker smarttelefonen på jobb, bør du unngå å ha tilgang til apper på telefonen din, eller i det minste skru av alle varsler. Bestemt deg for at sosiale medier og nyheter er noe du kun sjekker på hjemmePC, nettbrett eller liknende. Smarttelefonen er blitt vår aller verste tidstyv. Ikke bare bruker vi mye tid på å skrolle feeden på ulike plattformer – MEN vi bruker enormt med tid på å komme tilbake i flyt for hver avbrytelse.

Les også: «Hvordan få en ekstra time i døgnet ved å luke bort dine verste tidstyver».

Foto: Shutterstock


[Reklame]

Bli med på gratis nettkurs: «5 viktige steg for å bli en superselger»!

I dette gratiskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er gratis og helt uforpliktende å delta.

Selgertrening og salgskurs

MELD DEG PÅ!