Det eksisterer mange ulike verdigrunnlag, holdninger og tankesett hos ledere – som hos alle andre. Noen holdninger er helt klart mer fordelaktig enn andre, dersom målet er å lykkes som leder. Hvis du ønsker at teamet skal prestere på sitt beste, må du først starte med din egen mentale innstilling. Vi nevner 5 gode innstillinger som kan være lønnsomt for en salgsleder å innarbeide.

Mental innstilling nr 1 – Alt som går galt er min feil

Du vil ikke bli en effektiv leder uten å akseptere at alt som går galt er din feil. Du er en leder, og det betyr at du er ansvarlig for at folka dine gjør det de skal. Det er du som skal stå til rette for ledere over deg i organisasjonen. Hvis salgsteamet ikke leverer ønskede resultater, så er det du som salgsleder som må analysere situasjonen og iverksette tiltak som fører teamet i riktig retning.

Hvis et teammedlem har dårlig holdning og smitter negativitet over på de andre, er det din jobb som leder å ta tak i situasjonen. Som salgsleder må du beskytte teamet ditt fra negativitet og misnøye. Hvis en person på teamet ditt mangler rett mental innstilling, salgsferdigheter, eller erfaringer, så må du som salgsleder ta et valg om du skal utvikle eller avvikle. Du må hele tiden passe på at teamet fungerer godt sammen og hver for seg. Dersom de ikke fungerer sammen, må du gjøre noe med det. Hvis teamet mangler utstyr, eller midler til å gjøre en god jobb, er det salgslederen som må søke sin leder om å få på plass disse tingene. Alle dyktige ledere vet å ta ansvar. Du kan rett og slett ikke klandre andre enn deg selv når det går dårlig.

Mental innstilling nr 2 – Jeg setter standarden, og sørger for at den opprettholdes

Det er ikke uvanlig at salgsorganisasjoner plutselig opplever at de mangler gode kundeemner å jobbe med. En årsak til at dette skjer er at selgerne ikke setter av nok tid til prospecting, eller gjør det på en effektiv måte. Som salgsleder er du ansvarlig for at selgerne jobber effektivt, og bruker tid på prospecting hver uke. Det er salgslederen som må sette standarden og stille krav til selgerne. Hvis du tillater at selgerne prospecterer når de selv føler for det, kan det være at standarden på arbeidet blir for dårlig. Slike oppgaver må settes i system, for å sikre at de blir gjort. De beste lederne forventer høy standard, og de vil støtte og motivere selgerne til å hente fram sitt beste. For å opprettholde høy standard, må den vedlikeholdes. Dersom du ikke bestemmer standarden, er sjansen stor for at prestasjonene blir langt lavere enn de ellers kunne ha vært.

Mental innstilling nr 3 – Jeg er ansvarlig for å motiverer og inspirerer teamet mitt

Din jobb som leder er å skape resultater. Du har fått tildelt ressurser og ansvar for at du skal kunne nå salgsmålene. For å lykkes er det viktig at teammedlemmene også tar ansvar for felles mål. Du må igjennom ord og handling motivere teamet ditt til å brenne for det samme som deg og firma. Du må få teamet til å se gevinstene ved å levere de ønskede resultatene. En dyktig salgsleder kjenner selgerne sine og vet hva som motiverer dem. Selv om du som leder er ansvarlig for teamet, så er det viktig at du har team-medlemmene med på laget – hvis ikke blir salgslederjobben veldig tung. Du lykkes ikke uten at hver enkelt lykkes.

Mental innstilling nr 4 – Jeg må utvikle meg selv – og teamet

Det finnes salgledere som ser på teamet som sine tjenere, men for å lykkes som leder må du faktisk tjene dine ansatte. Måten du behandler folka dine, vil gjenspeile seg i resultatene. Du må bidra til å skape et godt miljø, hvor det er kultur for å prestere. Du må vinne tilliten til teamet, slik at du kan bygge det teamet du ønsker. Hvis du ønsker å forbedre resultatene, må du hjelpe hver enkelt til å forbedre seg selv. Hvis selgerne ønsker å bli bedre, må du legge til rette for at de skal utvikle seg. Du må coache og trene selgerne dine, og du må gi dem av din tid og oppmerksomhet. Hvis folka ikke utvikler seg under ditt lederskap, har du ikke lykkes som leder. Dersom du synes det er vanskelig å utføre all opplæring og coaching selv, kan innleide ressurser i form av kursing og trening være god hjelp. Noen ganger er det fint å ha noen utenfra til å se teamet med nye øyne.

Mental innstilling nr 5 – Jeg går alltid foran som et godt eksempel

For å kunne skape et høyproduktivt team, må også lederen være produktiv. Det er urealistisk å forvente at teamet jobber effektiv, dersom lederen selv kommer sent og går tidlig, og kanskje i tillegg bruker store deler av arbeidsdagen til å drikke kaffe og prate. Mange ledere stiller krav til sine ansatte som de selv ikke er villig til å følge, og det kan skape mistillit mellom leder og ansatte. For å løfte teamet er det viktig at lederen har høy integritet. Det vil si at lederen etterlever det han/hun selv lærer bort. Den beste måten å få med seg folk, er å gå foran som et godt eksempel.

Foto: Shutterstock


[Reklame]

Bli med på gratis nettkurs: «5 viktige steg for å bli en superselger», og få mange gode gratisråd samt et unikt tilbud på komplett kurspakke fra Salgstinget.

I dette nettbaserte salgskurset ønsker jeg å inspirere deg til å hente ut superselgeren i deg. Det er gratis og helt uforpliktende å delta. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på – og selvsagt møte opp! Trykk på lenken og finn tidspunkt som passer for deg.

MELD DEG PÅ!